O nas O nas

 

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt

 

   Aktualności Aktualności

W najnowszym numerze proponujemy

Prezydent Bogdan Wenta stawia na dialog Prezydent Bogdan Wenta stawia na dialog

Prezydent Bogdan Wenta stawia na dialogPrezydent Bogdan Wenta stawia na dialog O swoim planie dla miasta z nowo wybranym prezydentem Kielc Bogdanem Wentą rozmawia Agnieszka Gołębiowska. – Panie prezydencie, jaki jest pański plan dla Kielc? – Dla mnie kluczowe jest zbudowanie pewnego produktu „Kielce”. Takie instytucje, jak Targi Kielce, Kielecki Park Technologiczny czy uczelnie wymagają tego, by znaleźć dla nich wspólną strategię, która da wszystkim szansę rozwoju. Spośród projektów już rozpoczętych konieczne jest na przykład dokończenie realizacji w Kielcach rządowej inwestycji – kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar. Następna ważna kwestia to seniorzy. W Kielcach mamy blisko 55 tys. osób powyżej 60. roku życia, czyli prawie 1/3 wszystkich mieszkańców. Dlatego warto spojrzeć na nich nie tylko pod kątem pomocy społecznej, ale przede wszystkim możliwości, jakie się z tym faktem ...

Prezydent Bogdan Wenta stawia na dialog Zobacz więcej

Zabierz głos, bo możesz. Stulecie praw wyborczych Polek w BWA Zabierz głos, bo możesz. Stulecie praw wyborczych Polek w BWA

Zabierz głos, bo możesz. Stulecie praw wyborczych Polek w BWA Zabierz głos, bo możesz. Stulecie praw wyborczych Polek w BWA Sto lat temu Polki wywalczyły sobie prawa wyborcze. Z tej okazji Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach i twórcze kielczanki zorganizowały wydarzenie „Zabierz głos, bo możesz!”. Impreza odbyła się w BWA w niedzielę 25 listopada. Sejm ustanowił rok 2018 Rokiem Praw Kobiet. 100 lat temu Polki wywalczyły sobie prawo do szerszego udziału w życiu społecznym. 28 listopada 1918 roku Józef Piłsudski podpisał Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, który stanowił: „Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci” oraz „Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele (lki) państwa posiadający czynne prawo wyborcze”. Podpisanie dekretu poprzedziła wieloletnia, ciężka i niebezpieczna praca kobiet w nielegalnych organizacjach niepodległościowych, konspiracyjnych ...

Zabierz głos, bo możesz. Stulecie praw wyborczych Polek w BWA Zobacz więcej

Sektor BSS w Kielcach – perspektywy i wyzwania Sektor BSS w Kielcach – perspektywy i wyzwania

Sektor BSS w Kielcach – perspektywy i wyzwaniaSektor BSS w Kielcach – perspektywy i wyzwania Rozwój BSS w Polsce Na tle Europy Polskę wyróżnia rosnąca liczba lokalizacji biznesowych, w których rozwijają się centra usług wspólnych. Zgodnie z raportem ABSL (Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, 2018) od początku 2017 r. do końca I kwartału 2018 r. w Polsce powstało 91 nowych centrów usług dla biznesu, a ich łączna liczba przekroczyła 1,2 tys. Zatrudnienie w tym sektorze w kraju osiągnęło 279 tys. osób, co oznacza wzrost o 13 proc. rok do roku. Zarówno najwięksi gracze na rynku BSS (Business Service Sector), jak i mniejsze centra usług coraz częściej kierują swą uwagę na takie ośrodki miejskie jak: Bydgoszcz, Białystok, Radom, Kielce. Wynika to z faktu, iż w dużych aglomeracjach odczuwalne ...

Sektor BSS w Kielcach – perspektywy i wyzwania Zobacz więcej