O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Milionowe inwestycje, a woda tanieje Milionowe inwestycje, a woda tanieje

Milionowe inwestycje, a woda tanieje

- Kończymy wielomilionowe unijne inwestycje i przygotowujemy się do kolejnych. A woda potanieje, pierwszy raz w nowej historii Wodociągów Kieleckich – poinformował podczas konferencji prasowej 17 listopada prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz.

Zarząd Wodociągów Kieleckich przygotował nową taryfę, która ma wejść w życie 1 lutego 2017 roku. Przewiduje ona obniżenie ceny 1 m3 wody dla gospodarstw domowych o 13 groszy. W sumie podstawowa stawka, czyli łącznie za 1 m3 wody i ścieków dla gospodarstw domowych zmniejszy się o 1 grosz. Tanieje również o 1 grosz abonament.

Pierwszy raz w historii
Warto podkreślić, że jest to pierwsza obniżka cen w historii Wodociągów Kieleckich. Stało się to możliwe dzięki programowi oszczędnościowemu, konsekwentnie od lat realizowanemu przez naszą spółkę – podkreśla prezes Henryk Milcarz. Wylicza, że w ciągu ostatnich 4 lat zatrudnienie w spółce spadło o 30 osób, ale bez zwolnień. Pracownicy odchodzili na emerytury, renty lub z powodów osobistych. Duże oszczędności dał uruchomiony w 2015 roku komputerowy System Monitoringu i Sterowania (SMiS) siecią wodociągową i kanalizacyjną. Na zbiornikach, hydroforniach, pompowniach i innych urządzeniach zamontowano 216 czujników, które jednocześnie wysyłają 3000 sygnałów do Dyspozytorni Centralnej. Informacje te są zapisywane i można je następnie analizować. To olbrzymia wiedza o sieci. Obsługujący SMiS fachowcy z Wodociągów poszukują zachowań nietypowych, np. poboru wody w miejscu, gdzie być go nie powinno. Odnajdują tzw. wycieki ukryte, czyli miejsca, gdzie woda uciekała z sieci do podziemnych kawern, nie wypływając na powierzchnię. Dzięki naprawie rur w takich miejscach straty wody spadły aż o 8 punktów procentowych. Można też było obniżyć ciśnienie w sieci bez uszczerbku dla odbiorców, co dało dodatkowe oszczędności wody, prądu, zużycia urządzeń.
Kielecka woda jest nie tylko zdrowa, ale i niedroga. Najlepiej widać to, porównując ceny w innych miastach Polski. Ranking taki prowadzi portal cena-wody.pl. W ostatnim zestawieniu, na dzień 5.11.2016 r. Wodociągi Kieleckie są na 351. miejscu na 934 spółki wodociągowe pod względem ceny za 1 m3 wody i ścieków dla gospodarstw domowych, licząc od najniższej. Cena Wodociągów Kieleckich jest aż o 20 proc. niższa od średniej krajowej i o 15,5 proc. niższa od średniej dla miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców.

Ostatnie umowy podpisane
Wyniki takie spółka osiąga mimo olbrzymich kosztownych inwestycji. W listopadzie podpisano ostatnie umowy z odbiorcami w ramach unijnego projektu Kompleksowej Ochrony Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej o wartości 196 mln 770 tys. 565 zł. Oznacza to, że spełniony został jeden z podstawowych warunków stawianych przez UE – efekt ekologiczny. Podłączono do kanalizacji budynki zamieszkałe przez 15 tysięcy osób, a do wodociągu – 1000 osób. Powstało w sumie 182 km nowej kanalizacji, 17 km nowego wodociągu, 9 km kanalizacji i 6 km wodociągu zmodernizowano, zbudowano 37 pompowni ścieków (w tym w Kielcach 47 km kanalizacji, 15 pompowni).
Równolegle prowadzony był projekt Rozwój gospodarki ściekowej w gminie Kielce i gminie Zagnańsk, którego całkowity koszt wyniósł 25,6 mln zł. Skanalizowano m.in. ul. Sandomierską i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Bartkowie gm. Zagnańsk.
Wodociągi Kieleckie przygotowały już dokumenty do czwartego projektu unijnego, w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-20. Tym razem jego wartość wyniesie ok. 80 mln zł. Projekt przewiduje budowę ok. 40 km nowej kanalizacji, głównie w gminie Masłów.

[RAMKA]
Unijny Projekt IV w Kielcach:
• Budowa odcinków kanalizacji dł. 2,1 km na ulicach: Warszawska, Prosta, Tarnowska, Poleska, Herbska.
• Przebudowa odcinków sieci wodociągowej w Kielcach dł. 3,7 km na ulicach: Sandomierska, Pocieszka, Wrzosowa, Gen. Maczka, Zagnańska.
• Renowacja odcinków kanalizacji dł. 5,5 km na ulicach: Skrajna, Massalskiego, Konopnickiej, Berberysowa, Złota, Kryształowa, Zagnańska, Witosa.

Ziemowit Nowak, rzecznik Wodociągów Kieleckich

 

Milionowe inwestycje, a woda tanieje Powrót do listy artykułów