O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Drogowe otwarcie KPT Drogowe otwarcie KPT

Drogowe otwarcie KPT

Budowa nowego połączenia drogowego do Kieleckiego Parku Technologicznego to jedna z kluczowych inwestycji Miejskiego Zarządu Dróg w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020. Dzięki niemu poprawi się dojazd do dziesiątek firm oraz wzbogaci drogowa tkanka miasta.

Dynamiczny rozwój Kieleckiego Parku Technologicznego zlokalizowanego przy ulicy Olszewskiego w Kielcach, zagospodarowywanie przez niego nowych powierzchni i pozyskiwanie kolejnych biznesowych partnerów, wymusza konieczność budowy nowego układu drogowego. Obsługiwał on będzie wiele działających tam podmiotów gospodarczych oraz zwiększał potencjał placówki dla kolejnych inwestorów. Obecnie dojazd do Kieleckiego Parku Technologicznego odbywa się poprzez ulicę Olszewskiego, która w praktyce jest drogą ślepą. Jedyny wyjazd z niej możliwy jest na ulicę Łódzką, będącą drogą krajową nr 74. W latach ubiegłych Miejski Zarząd Dróg dokonał kompleksowej przebudowy ulicy Olszewskiego. Zyskała ona nową nawierzchnię, chodniki, oświetlenie uliczne, drogę dla rowerów, pętlę autobusową, a także bus-pas. Inwestycja została zrealizowania przy udziale środków unijnych na poziomie 85 procent w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej. Konieczny jest jednak kolejny krok…

Na północ i wschód
Obecnie planowana jest kolejna, duża inwestycja drogowa, dzięki której KPT zyska nowe, drogowe otwarcie. Planuje się przedłużenie ulicy Olszewskiego w kierunku północnym oraz budowę łącznika w kierunku wschodnim, który prowadził będzie do skrzyżowania ulicy Zagnańskiej z ulicą Witosa. Te dwie ulice również w najbliższych latach zostaną kompleksowo przebudowane i jako droga wojewódzka stanowić będą połączenie dwóch dróg krajowych nr 73 i 74. Za sprawą tych inwestycji powstanie spójny układ komunikacyjny obsługujący północną, przemysłową część Kielc, w której znajduje się KPT.
Nowy dojazd do Parku odbywał się będzie drogą jednojezdniową, przewidziano budowę zatok autobusowych, drogi dla rowerów oraz ronda na przecięciu przedłużenia ulicy Olszewskiego z łącznikiem do ulicy Zagnańskiej. Wlot do ronda od strony północnej powiązany jest z projektowaną siecią dróg, które będą obsługiwać nowe tereny KPT. Na odcinku pomiędzy rondem a ulicą Zagnańską znajduje się przeszkoda w postaci linii kolejowej z Kielc do Warszawy. Aby ją pokonać, trzeba wybudować nowy, pięcioprzęsłowy wiadukt o długości 190 metrów.
Nowa sieć komunikacyjna obsługująca KPT będzie miała łączną długość blisko półtora kilometra. Miejski Zarząd Dróg, który jest inwestorem przedsięwzięcia, dysponuje już prawomocną decyzją środowiskową, obecnie trwają prace projektowe. Realizacja planowana jest na lata 2018-2019. Inwestycja współfinansowana jest w 85 procentach przez Unię Europejską z projektu Rozwój Komunikacji Publicznej w Kielcach w ramach Programu Polska Wschodnia.

MZD już planuje drugi etap
Zamierzenie, o którym mowa, jest pierwszym etapem rozbudowy systemu komunikacyjnego w sąsiedztwie KPT. Planowany jest także etap drugi. Od wspomnianego wcześniej ronda, które powstanie na przedłużeniu ulicy Olszewskiego, planuje się budowę drogi w nowym śladzie w kierunku zachodnim aż do ulicy Hubalczyków. Przebiegać ona będzie przez obecne tereny Elektrociepłowni Kielce. Powstanie w ten sposób nowe połączenie drogowe, równoległe do drogi krajowej nr 74, czyli do ulicy Łódzkiej, stwarzające możliwość alternatywnego dotarcia do KPT z pominięciem ulicy Olszewskiego.

.
Jarosław Skrzydło, rzecznik prasowy MZD

 

Drogowe otwarcie KPT Powrót do listy artykułów