O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

dr Jan Główka: „Wietrznia” Zagajskich dr Jan Główka: „Wietrznia” Zagajskich

W bogatej historii Kielc, koniec wieku XIX zadecydował o rozwoju miasta pod względem demograficznym, społecznym, gospodarczym. Wraz z możliwością osiedlania się ludności żydowskiej w Kielcach zmieniła się struktura kieleckiego mieszczaństwa, powstały warunki do swobodnej konkurencji na rynku pracy. Przeprowadzenie przez miasto przecinającej Królestwo Polskie linii kolejowej z Dęblina do Dąbrowy Górniczej, stworzyło zachęcające warunki dla przemysłowców. Dostęp do łatwego i taniego transportu, możliwość docierania do punktów pozyskiwania surowców i miejsc zbytu, przyczyniły się do zakładania w Kielcach i okolicach miasta fabryk, fabryczek i warsztatów rzemieślniczych, których właścicielami w niemałej części byli przemysłowcy pochodzenia żydowskiego.
Jeden z nich to Herszel Zagajski, w latach dwudziestolecia międzywojennego właściciel wapienników „Wietrznia”. Ojciec Herszla, Abraham Zagajski zakupił zakłady w 1885 r. i od tej pory aż do 1939 r. „Wietrznia” była jednym z ważniejszych w Kielcach miejsc produkcji wapna, wydobycia kamienia wapiennego i zatrudnienia miejscowych robotników. Herszel Zagajski kierował fabryką aż do śmierci w 1937 r., dając się poznać, jako uzdolniony przedsiębiorca, ale również człowiek wielkiego serca, zaangażowany w sprawy swojego miasta. Po 1937 r. „Wietrznią” zarządzali synowie Herszla: Chaim (Henryk), Eliasz (Mieczysław) i Stanisław.
Znana jest działalność filantropijna H. Zagajskiego i udział w inicjatywach społecznych. Był radnym miejskim, prezesem rady gminy wyznaniowej żydowskiej, fundował dom starców i schronisko dla sierot żydowskich. W latach 30. XX w. przy ul. Słowackiego w Kielcach wybudował istniejący do dnia dzisiejszego prywatny dom modlitwy, w którym możemy oglądać kolorowe polichromie i inskrypcje w języku hebrajskim.
Muzeum Historii Kielc w swoich zbiorach posiada portret Herszla Zagajskiego, namalowany w 1937 r. przez Zygmunta Menkesa, zapomnianego i na nowo odkrywanego polskiego malarza pochodzenia żydowskiego, należącego do środowiska artystycznego tworzącego m.in. słynną Ecole de Paris czy Grupę Krakowską. Wizerunek Herszla Zagajskiego, to niezwykle wymowny portret przedstawiający starszego pana, z błyskiem fantazji i humoru w oczach, nie spodziewającego się tragicznych losów swoich współbraci.
Portret zakupiony przez poprzedniego właściciela (zanim trafił do Muzeum Historii Kielc) na aukcji w Sotheby's w Nowym Jorku, pochodził z kolekcji Michaela i Doris Zagayskich. Mieczysław (Michael) Zagajski, kolekcjoner malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego i judaiców, w czasie II wojny światowej zamieszkał w Stanach Zjednoczonych. Od podstaw odtwarzał rozproszoną, zniszczoną w czasie działań wojennych kolekcję.
Portret Herszla Zagajskiego w Muzeum Historii Kielc łączy w sobie kilka wątków, dzięki którym można poznać stare Kielce, społeczność miasta, ludzkie pragnienia i pasje. To także dowód na istnienie przedmiotów, które pojawiają się nieoczekiwanie, po to aby wzbudzić nasze zainteresowanie przeszłością.

 

dr Jan Główka: „Wietrznia” Zagajskich Powrót do listy artykułów