O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Nasz cel: rozwój gospodarki i nowe miejsca pracy Nasz cel: rozwój gospodarki i nowe miejsca pracy

Nasz cel: rozwój gospodarki i nowe miejsca pracy

Rozmowa z Adamem Jarubasem, marszałkiem województwa świętokrzyskiego

– Panie Marszałku, mija półmetek wydatkowania funduszy unijnych w ramach obecnej perspektywy finansowej. Jakie jest zaawansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego?

Adam Jarubas: – Na realizację programu Świętokrzyskie otrzymało do 2020 roku ponad 5,6 mld zł. W tej puli mieszczą się zarówno tzw. fundusze twarde, przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne, jak i te na zadania tzw. miękkie – prospołeczne, głównie związane z rynkiem pracy, edukacją i włączeniem społecznym. Na inwestycje infrastrukturalne mieliśmy zarezerwowane 4,2 mld zł, z czego zakontraktowaliśmy już 50,4 procent. Natomiast z tzw. działań miękkich mamy uruchomione 34 proc. pieniędzy z zarezerwowanej na ten cel kwoty 1,5 mld zł. Średnio daje to 45,6 proc. „wydatkowania” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, czyli prawie połowę pieniędzy mamy zakontraktowanych w formie umów lub pre–umów. W sumie do realizacji i dofinansowania z RPO wybraliśmy już ponad tysiąc projektów, na łączną kwotę dotacji na poziomie prawie 2,6 mld zł.

– Wspomniał Pan o dwustopniowym systemie kontraktowania pieniędzy z RPO. Często musimy się z niego – jako region – tłumaczyć…

– Zawsze przy okazji podawanych przez Ministerstwo Rozwoju statystyk zaawansowania programów, w których resort nie uwzględnia naszych pre–umów. W efekcie w tych ministerialnych zestawieniach Świętokrzyskie zawsze wypada gorzej, niż jest w rzeczywistości. Tymczasem stosujemy dwustopniowy system, bo jest on korzystny dla beneficjantów. Po rozstrzygnięciu konkursów z RPO najpierw zawieramy umowy wstępne – tzw. pre–umowy, będące gwarancją finansowania i dające wnioskodawcom czas na przygotowania pełnej dokumentacji. I dopiero w następnej kolejności, po uzupełnieniu dokumentacji i uzyskaniu wszelkich wymaganych zezwoleń, zawieramy z wnioskodawcą ostateczną umowę finansową. W ten sposób beneficjenci ponoszą koszty przygotowania dokumentacji tylko tych projektów, co do których mają pewność finansowania. Jest to racjonalne i gospodarskie podejście, bo z góry wiadomo, że przy ograniczonych funduszach nie wszyscy mają szansę na uzyskanie unijnej dotacji.

– W obecnym RPO największy nacisk miał być położony na projekty pobudzające regionalną gospodarkę. Jak w tym obszarze wygląda realizacja programu?

– Startowaliśmy z założeniem, że uczynimy z Regionalnego Programu Operacyjnego dźwignię rozwojową regionu. I jestem przekonany, że osiągniemy ten cel. Wspieranie rozwoju gospodarczego województwa odbywa się wielotorowo: zarówno poprzez wsparcie innowacji i nauki, informatyzacji przedsiębiorstw i instytucji publicznych, jak i poprzez zapewnienie firmom dostępu do kapitału na inwestycje: rozwój produkcji czy unowocześnienie linii technologicznych.
W ramach RPOWŚ 2014–2020 świętokrzyscy przedsiębiorcy wspierani są głównie w ramach dwóch działań: „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości” oraz „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”. Na oba te działania mamy przeznaczone prawie 530 mln zł. Z tej puli zakontraktowaliśmy już 175 mln zł. O ile wparcie dla MŚP cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, o tyle sporo mamy jeszcze do zrobienia, jeśli chodzi o współpracę nauki i biznesu. Te sektory funkcjonują obok siebie, ale chyba bez wiary, że ich współpraca może przynieść wymierne efekty. Próbujemy je do tego przekonać. Zwłaszcza, że na tę współpracę wciąż są spore pieniądze.

– Świętokrzyskie od lat konsekwentnie inwestuje też w kapitał społeczny regionu, głównie poprzez wzmocnienie systemu edukacji. Czy w tym okresie programowania jest podobnie?

– Na ten szeroko rozumiany cel przeznaczamy 1,5 mld zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. To są pieniądze m.in. na ułatwienie dostępu do żłobków i przedszkoli, poprawę opieki zdrowotnej i edukacji, walkę z wykluczeniem społecznym. Ale też fundusze ułatwiające wejście na rynek pracy osób dotychczas bezrobotnych. Efekty naszych dotychczasowych działań to m.in. 15 nowych przedszkoli czy ponad 100 szkół – od podstawówek po szkoły zawodowe – doposażonych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

– Dziękuję za rozmowę.
 

Nasz cel: rozwój gospodarki i nowe miejsca pracy Powrót do listy artykułów