O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Z dziejów sportu w Kielcach na 100-lecie niepodległości Z dziejów sportu w Kielcach na 100-lecie niepodległości

 

Początki sportu kieleckiego mają związek z działalnością kieleckich społeczników, inteligencji wywodzącej się ze środowisk prawniczych, lekarskich czy kupieckich. To właśnie oni powoływali jeszcze przed I wojną światową takie organizacje jak Kieleckie Towarzystwo Cyklistów czy Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, w którym dbano nie tylko o świadomość historyczną, lecz także o tężyznę fizyczną i zdrowie.

Olbrzymią rolę w propagowaniu postaw prosportowych odgrywało w okresie międzywojennym wojsko. W 4 Pułku Piechoty Legionów na Bukówce działały sekcje lekkoatletyczna, strzelecka, szermiercza, piłki nożnej, tenisa ziemnego i stołowego oraz narciarska. W roku 1934 powstał Wojskowy Klub Sportowy Kielce z silnymi sekcjami lekkoatletyczną i bokserską. Pod koniec lat 20-tych powstał w mieście Policyjny Klub Sportowy.

Wśród działających prężnie kieleckich klubów sportowych należy wymienić także te, które były organizowane przy kieleckich fabrykach. W roku 1935 powstał Klub Sportowo-Oświatowy przy fabryce „Granat” z sekcjami piłki nożnej, pięściarską i kolarską. W tym samym czasie działał Klub Sportowo-Oświatowy zorganizowany w kieleckim „Ludwikowie” z sekcjami piłki nożnej, pięściarską i lekkoatletyczną, kolarską, narciarską i tenisową.

Rozwijał się sport uczniowski. W Państwowym Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego działał klub sportowy „Lechia” z sekcją piłki nożnej. W futbol grano także w Gimnazjum św. Stanisława Kostki i Gimnazjum im. Mikołaja Reja. W 1926 r. w Kielcach rozegrano zawody piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami wszystkich miejscowych organizacji i zrzeszeń sportowych, cywilnych i wojskowych. Zwyciężył klub „Lechia”, pokonując w finale drużyny wojskowe i stając się pierwszym w historii mistrzem Kielc w piłce nożnej. Uczniowie grali także w hokeja. W szkołach swoje kluby sportowe zakładali również harcerze.

W 1927 r. reaktywowano Kieleckie Towarzystwo Cyklistów organizujące na przełomie lat 20-tych i 30-tych imprezy sportowe o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Popularne w mieście były także zawody jeździeckie organizowane przede wszystkim przy udziale kawalerzystów z 2 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów na Stadionie.

Swoje organizacje sportowe mieli także kieleccy Żydzi. W roku 1922 doktor Stanisław Zylberszlak założył klub sportowy „Maccabi” z sekcjami piłkarską, kolarską, tenisową i bokserską. Znanym klubem była „Gwiazda” prowadząca sekcje tenisa stołowego, piłki nożnej i lekkoatletyki oraz „Hapoel”, „Bar-Kochba” oraz „Kraft” z sekcjami tenisową i gimnastyczną.

W roku 1930 w mieście powstała sekcja automobilowa Polskiego Touring Klubu przekształcona w sekcję Automobilklubu Polski.

Warto wspomnieć, że propagowaniem sportu i wychowania fizycznego zajmował się także Stefan Artwiński – ostatni prezydent Kielc przed II wojną światową, prezes Towarzystwa Strzelecko-Sportowego „Piechur”.

W latach 30-tych XX wieku przystąpiono do budowy Domu Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (obecnie Wojewódzki Dom Kultury). Budynek oddano do użytku w roku 1935. Projektantem budowli był profesor Politechniki Warszawskiej Edgar Norwerth, autor koncepcji i budowy Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego na Bielanach w Warszawie. Gmach stał się miejscem realizacji idei kształtujących tężyznę fizyczną wśród młodzieży. Był jednocześnie pomnikiem przypominającym o Kielcach – mieście związanym z tradycją strzelecką i legionową 1914 roku. Inicjatorem budowy gmachu był gen. Juliusz Zulauf, dowódca 2 Dywizji Piechoty Legionów, osobiście nadzorujący wykonanie prac budowlanych. Gmach ten jest nierozłącznie związany z dziejami kieleckiego sportu. Z budynkiem sąsiadowały korty tenisowe, boisko piłkarskie i wieża spadochronowa.

Dr Jan Główka
Muzeum Historii Kielc
 

Z dziejów sportu w Kielcach na 100-lecie niepodległości Powrót do listy artykułów