O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Centrum Nauki Leonardo da Vinci Centrum Nauki Leonardo da Vinci

Centrum Nauki Leonardo da Vinci

Jak złożony i wymagający jest organizm ludzki? Jak działa nasze ciało? Co zrobić, aby jak najdłużej zachować sprawność fizyczną i umysłową? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim na wystawie "Człowiek-niezwykła maszyna".

Druga unikatowa ekspozycja przygotowana w Centrum Nauki zatytułowana „Człowiek – trybik
w machinie przyrody” dotyczy zagadnień ekologiczno-przyrodniczych.

W Centrum Leonardo prowadzone są warsztaty m.in. z fizyki i biologii. Dzieci i młodzież mogą przeprowadzać eksperymenty naukowe pozwalające im poznać tajemnice otaczającego świata.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniach, które organizujemy:
17 czerwca – Powitanie wakacji, Śniadanie na trawie
15 lipca – Śniadanie na trawie
12 sierpnia – Sportowe śniadanie na trawie i bieg charytatywny
8-9 września – Astro Piknik

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej www.cndavinci.pl

Dane kontaktowe:
Centrum Nauki Leonardo da Vinci
Podzamcze 45
26-060 Chęciny
Tel.: 609 290 121

 

Leonardo da Vinci Science Centre
If you would like to check how human body is made of and how does it really work to maintain its good shape you need to visit us! All answers are here in Leonardo da Vinci Science Centre on the exhibition “Human – incredible machine”.
The second exhibition “Human – the part of nature machine” is about nature and environment.
In our Centre you can be a part of physics, biology workshops where young people can process different experiments during which everybody can discover secrets of nature and wildlife.

We invite you to take part in the unforgettable events that we organize:
17th June – Welcome holidays, Breakfast on the grass
15th July – Breakfast on the grass
12th August – Sport’s breakfast on the grass and charity run
8-9th September – Astro Picnic

More information you will find on our web site: www.cndavinci.pl

Address:
Leonardo da Vinci Science Centre
Podzamcze 45
26-060 Chęciny
Phone no: .: 609 290 121
 

Centrum Nauki Leonardo da Vinci Powrót do listy artykułów