O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Platynowe Kielce Platynowe Kielce

Platynowe Kielce

O Honorowej Odznace Rady Europy i platynowym certyfikacie smart city z prezydentem Kielc Wojciechem Lubawskim rozmawia Maria Malinowska.

– Panie prezydencie, co przesądziło o tym, że otrzymaliśmy Honorową Odznakę Rady Europy?
– To już trzecia nagroda, jaką przyznała nam Rada Europy. Pierwszy był Dyplom Europejski, który odbieraliśmy w Strasburgu w 2015 roku. Dyplom został przyznany Kielcom za wieloletnią współpracę z europejskimi miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi, promocję idei europejskiej i wszelkie działania w obszarze współpracy. Potem była Flaga Honorowa Rady Europy, którą wręczył nam uroczyście w muszli w parku miejskim węgierski europarlamentarzysta. I teraz kolejna – Odznaka Rady Europy. RE analizuje poziom cywilizacyjny miast – jak się rozwijają, jak korzystają z pieniędzy unijnych, jak traktują ludzi, jakie są cywilizacyjne wyzwania miasta i wreszcie: jakie są relacje z innymi państwami. Głównie bierze pod uwagę miasta partnerskie – czy to tylko hasło, czy stoją za nim konkrety. To wszystko zostało przeanalizowane i otrzymaliśmy to najwyższe odznaczenie, z którego jesteśmy bardzo dumni.

– A co z niego wynika dla miasta?
– To jest przede wszystkim promocja. Okazuje się, że wcale nie jest tak dużo miast, które mają tę odznakę. Tym bardziej możemy się nią chwalić, bo świadczy o naszej wiarygodności – skoro Rada Europy dała nam to trzypoziomowe wyróżnienie to znaczy że jesteśmy wiarygodnym partnerem, jesteśmy odpowiedzialni, warto z nami rozmawiać i współpracować.

– Kielce otrzymały też platynowy certyfikat zgodności z normą ISO 37120. Jakie ma znaczenie?
– To platynowy – najwyższy – certyfikat smart city, który przyznaje kanadyjskie stowarzyszenie. Takiego nie ma w Polsce nikt, oprócz Kielc. Podobny ma Gdynia, ale nie platynowy, tylko aspirujący. My po dziesięciu latach pracy nad smart city zostaliśmy zauważeni. Takie platynowe certyfikaty ma tylko kilkanaście miast w Europie. To nie znaczy, że już jesteśmy inteligentnym miastem, ale że zrobiliśmy wiele, by się nim stać. Czyli dziesięć lat naszej pracy zostało docenione.

– Dziękuję za rozmowę.

Ramka
Miasto Kielce zostało wyróżnione prestiżową, drugą pod względem ważności z nagród – Honorową Odznaką Rady Europy, która nadawana jest przez Europejski Komitet do Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju. Spośród 33 miast z całej Europy oraz czterech z Polski, które ubiegały się o nagrodę, tylko siedem zostało laureatami tegorocznej edycji. Stolica naszego województwa jest jedynym polskim miastem uhonorowanym tym zaszczytnym odznaczeniem w 2018 roku.
Odznaka Honorowa RE przyznawana jest co roku wybranym miejscowościom z 47 krajów członkowskich. To niezwykle ważne odznaczenie nadawane jest wyłącznie miastom, które realizując działania dotyczące środowiska i życia mieszkańców oraz wyróżniają się na tle innych miejscowości harmonijnym, utrzymywanym na stałym poziomie rozwojem gospodarczym i infrastrukturalnym, a także prowadzą szereg spotkań z miastami partnerskimi, promując wartości europejskie. Laureaci prowadzą intensywną działalność twinningową z gminami z zagranicy oraz realizują liczne wydarzenia o wymiarze europejskim. Szczególnie doceniana jest solidarność międzynarodowa.

Ramka
Kielce to pierwsze polskie miasto, które poddało się wnikliwemu badaniu i zyskało najwyższy:
platynowy certyfikat zgodności z normą ISO 37120 „Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia” przyznawany przez World Council on City Data z siedzibą w Toronto. Kielce poddane zostały szczegółowemu badaniu stu najważniejszych wskaźników decydujących o jakości życia w mieście, poziomie jego rozwoju, zaawansowaniu wdrażanych rozwiązań oraz codziennego funkcjonowania mieszkańców. Zbadano m.in. stan szkolnictwa, komunikacji miejskiej, wody, zatrudnienia czy zanieczyszczenia powietrza. W dokładnie ten sam sposób, używając identycznych narzędzi i zestawów pytań oraz kierując się taką samą metodyką oceny, przebadanych zostało jak dotąd 51 miast na świecie, w tym Toronto, Londyn czy Amsterdam.

 

Platynowe Kielce Powrót do listy artykułów