O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Widzimy przyszłość w kolei Widzimy przyszłość w kolei

Widzimy przyszłość w kolei
Świętokrzyskie inwestuje w tabor kolejowy, nowe połączenia i infrastrukturę. – Widzimy przyszłość w kolei – mówi wicemarszałek województwa Jan Maćkowiak.

– Panie marszałku, w jaki sposób samorząd województwa wpływa na funkcjonowanie kolei w regionie?
– Organizowanie transportu kolejowego jest jednym z naszych zadań określonych ustawowo. Dajemy pasażerom komfortowe pociągi i – za sprawą Biletu Świętokrzyskiego – dobre ceny biletów. Wspieramy finansowo, choć to nie nasze zadanie, inwestycje w kolejową infrastrukturę, np. budowę łącznika w Czarncy czy tunelu w Skarżysku. Dokładamy się do najważniejszych projektów. Uruchamiamy połączenia na liniach wcześniej zamkniętych, na razie w wymiarze turystycznym, weekendowym.

– Jak zmienia się dzięki temu kolej w regionie?
– Zmienia się tabor – kupując pociągi, chcemy żeby były nowoczesne, bezpieczne i wygodne. Na przykład byłem inicjatorem powstania tzw. południowej grupy zakupowej, w ramach której wspólnie z Małopolską, Śląskiem i Podkarpaciem kupiliśmy 19 pociągów, z czego sześć kursuje do dziś po naszych torach. Oprócz tego zrealizowaliśmy wiele innych zakupów. Czekamy na dostarczenie przez Newag dwóch największych w naszej dotychczasowej flocie czteroczłonowych pociągów.

– Komfortowe pociągi nie wystarczą, by pasażerowie wybierali podróż koleją.
– Kolejne niezbędne elementy to krótki czas przejazdu i właściwy rozkład. W tych kwestiach, niestety, nie jest jeszcze doskonale. Czas przejazdu zależy od jakości torów, a za to odpowiedzialna jest spółka PKP PLK. W tej chwili na terenie naszego województwa odbywa się kilka ważnych inwestycji. Rozpoczyna się modernizacja linii nr 8, która łączy Warszawę przez Skarżysko, Kielce z Krakowem. Na Podkarpaciu trwają prace na linii 25, która u nas zostanie wkrótce zmodernizowana na odcinku od Sandomierza do Skarżyska, ale, niestety, w planach nie ma modernizacji następnego istotnego dla nas odcinka – od Skarżyska przez Końskie, Opoczno i Tomaszów do Łodzi. Ta część wymaga nie tylko modernizacji, ale przede wszystkim elektryfikacji. To nie nasze zadanie, ale ponieważ bardzo zależy nam na tej linii, zdecydowaliśmy się wygospodarować pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Podobnie chcemy wydać nasze regionalne pieniądze europejskie na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka kolejowego między Tumlinem a Wąsoszem, który połączyłby Kielce z Końskimi i dalej w kierunku Opoczna. Dzięki tej inwestycji podróż z Kielc do Warszawy skróciłaby się radykalnie – do 75 minut. W tej chwili dokonujemy dużego wysiłku w lobbowanie, żeby ta inwestycja zyskała dofinansowanie. Daliśmy też samorządowe pieniądze na budowę łącznicy Czarnca-Włoszczowa Północ, dzięki czemu nasze pociągi będą bezkolizyjnie i bez zawracania mogły wjechać na Centralną Magistralę Kolejową, czyli najszybszą linię w kraju, i szybciej dotrzeć do Warszawy oraz w kierunku północnej i zachodniej Polski. Budowa linii kolejowych i ich modernizacja to nie jest nasze zadanie, ale w kluczowych projektach chcemy pomóc kolejowej spółce po to, żeby ważne połączenia kolejowe służyły mieszkańcom regionu. Przeznaczamy też środki na budowę tunelu pieszo-rowerowego pod torami w Skarżysku-Kamiennej.

– A siatka połączeń kolejowych?
Będziemy ją zagęszczać. Do niedawna nie funkcjonował ruch pasażerski od Skarżyska do Sandomierza oraz z Kielc do Buska. W 2016 roku uruchomiliśmy pociągi turystyczne do Sandomierza, co okazało się strzałem w dziesiątkę, tak samo jak tegoroczne połączenia weekendowe do Buska. Gdy tory, perony i dworce zostaną zmodernizowane, uruchomimy regularne kursy na tych liniach.

Ramka
Środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zarezerwowane na inwestycje kolejowe to 23,4 mln euro, czyli ok. 102 mln zł. Przeznaczone zostaną na dofinansowanie budowy linii kolejowej Czarnca-Włoszczowa Płn. (36,3 mln zł), budowy tunelu w Skarżysku (31,6 mln zł) oraz zakupu dwóch pociągów (25 mln zł). Ok. 9 mln zł samorząd przeznaczy na przygotowanie dokumentacji inwestycji PKP PLK: budowy nowej linii Tumlin-Wąsosz, modernizację i elektryfikację linii 25 na odcinku Skarżysko-granica województwa z Łódzkim oraz projekt dot. modernizacji istniejących i budowy nowych przystanków kolejowych.

 

 

Widzimy przyszłość w kolei Powrót do listy artykułów