O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Paweł Halicki: Budujemy i promujemy Paweł Halicki: Budujemy i promujemy

Programy radiowe i telewizyjne, artykuły w prasie, plakaty, ulotki, billboardy na ulicach miast i przy głównych trasach regionu – to tylko niektóre z kanałów informacji i promocji, wykorzystywane w ostatnich miesiącach do rozpropagowania przedsięwzięć Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego. Akcja promocyjna trwa i będzie trwać jednocześnie z wdrażaniem kolejnych etapów RPO, popularyzując zarówno sam Program, jak i poszczególne inwestycje i ich efekty. Wszystko po to, by przekazać podstawową informację: dzięki RPOWŚ otaczająca nas rzeczywistość stanie się lepsza.

Przy okazji tego typu kampanii pojawia się czasem pytanie: po co wydawać pieniądze na reklamę, skoro i tak chętnych do sięgnięcia do unijnej kasy w ramach RPO jest znacznie więcej niż możliwych do wykorzystania pieniędzy? Odpowiedź jest prosta: promocja to nie to samo co rekrutacja. Krótko mówiąc – kampania informacyjno-promocyjna nie służy wyłącznie zachęceniu do tworzenia projektów w ramach RPO. Jest także, a może nawet przede wszystkim, skierowana na rozpropagowanie w możliwie szerokim gronie idei, kryjących się za programami pomocowymi Unii Europejskiej, pokazanie korzyści z członkostwa Polski w UE, także w tym regionalnym wymiarze i stworzenie pozytywnego wizerunku działań Wspólnoty Europejskiej w naszym kraju i województwie. Promocja przynosi więc swego rodzaju wartość dodaną: nie tylko realizujemy potrzebne regionowi inwestycje, ale też widzimy rozwój regionu i zdajemy sobie sprawę z wymiernych korzyści naszej akcesji do UE. Przekładając to na język biblijny, można by rzec, iż – odwrotnie niż w świętej księdze – Unia Europejska zrywa z zasadą „niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa”. Wspólnota daje pieniądze i oczekuje, że ten gest będzie szeroko widoczny.
Mówiąc o tej najbardziej zauważalnej, wizerunkowej kampanii, nie można zapomnieć o mniej spektakularnych, ale głębszych merytorycznie działaniach, również wpisanych w szeroko rozumianą promocję programu. W ten drugi katalog działań wpisują się między innymi publikacja dokumentów programowych, utworzenie i obsługa strony internetowej, zawierającej najgłębsze kompendium wiedzy o RPO, organizacja konferencji, seminariów i spotkań informacyjnych, a także szkoleń i warsztatów dla autorów projektów, bieżąca współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi, prowadzenie Punktu Informacyjnego i wiele innych. Wszystko po to, by wiedza o Regionalnym Programie Operacyjnym i możliwościach korzystania z pieniędzy w ramach tego programu była jak najszersza.
– Używając języka gospodarczego, można powiedzieć, że w początkowym okresie kampania promocyjna miała za zadanie wprowadzić na rynek nowy produkt, czyli markę RPOWŚ w województwie świętokrzyskim – mówi marszałek województwa, Adam Jarubas. – W dalszej kolejności przedmiotem przekazu było i jest informowanie tzw. grup docelowych – osób zainteresowanych składaniem wniosków w ramach poszczególnych konkursów. A gdy pojawią się pierwsze efekty realizowania programu: dobrze zrealizowane projekty, praktyki warte rozpowszechnienia, udane inwestycje – staną się one tematem przewodnim kolejnych kampanii. Następna rusza już w przyszłym roku.
 

Paweł Halicki: Budujemy i promujemy Powrót do listy artykułów