O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Paweł Halicki: Unia dla Kielc Paweł Halicki: Unia dla Kielc

Na mapie województwa świętokrzyskiego Kielce zajmują wyjątkowe miejsce. Stolica regionu, jako główny ośrodek gospodarczy, naukowy i kulturalny, w dużej mierze stanowi o rozwoju całego województwa, jest jego lokomotywą, a jednocześnie wizytówką. Nic więc dziwnego, że to właśnie tutaj lokowana jest znacząca część pieniędzy z unijnych funduszy strukturalnych, w tym głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, a wcześniej ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
- Przy podejmowaniu decyzji o wyborze projektów do dofinansowania w ramach RPO, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego stara się w szczególny sposób traktować stolicę naszego regionu – mówi Marszałek Województwa, Adam Jarubas. - Świadomość ogromnego znaczenia miasta jako ośrodka gospodarczego, naukowego, kulturowego i turystycznego decyduje o dofinansowaniu szeregu inwestycji właśnie w Kielcach.
Wśród kieleckich inwestycji, wspartych do tej pory z unijnych pieniędzy w ramach ZPORR, warto wymienić chociażby nowy budynek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (WBP prowadziła wcześniej swoją działalność w sześciu obiektach; była jedyną biblioteką wojewódzką w kraju, która nie miała własnej siedziby), najnowocześniejszy w Polsce stadion piłkarski, równie nowoczesną halę sportową przy ul. Bocznej, odrestaurowanie ulicy Sienkiewicza, a także wiele kilometrów wyremontowanych dróg, kolejne odcinki sieci kanalizacyjnych, czy doposażenie w nowy sprzęt kieleckich szpitali. O tym, jak realizacja tych przedsięwzięć wpłynęła na obraz miasta, nie trzeba nikogo przekonywać. Już choćby tylko wygląd wyremontowanej głównej ulicy Śródmieścia, czy ogólnopolski rozgłos, związany z powstaniem nad Silnicą nowego stadionu, świadczą o tym, że było warto angażować unijne i budżetowe miliony.
– Kielce z powodzeniem wykorzystują europejskie pieniądze na inwestycje – uważa członek Zarządu Woj. Świętokrzyskiego, Marcin Perz. – W latach 2004-2006 dofinansowanie różnego rodzaju przedsięwzięć wyniosło blisko 40 milionów złotych. Projekty, przewidziane do zrealizowania w latach 2007- 2013 obejmują już inwestycje o wartości jednego miliarda złotych.
Warto dodać, że wiele z tych inwestycji mimo, że zlokalizowanych w Kielcach, ma charakter ogólnowojewódzki. Należy do nich np. przewidziana do realizacji w ramach RPO Rozbudowa Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii o Kardiochirurgię. Koszt całkowity tego przedsięwzięcia to ponad 16,5 mln zł, a wartość dofinansowania, przyznanego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyniesie ponad 14 mln zł. Wybudowany zostanie obiekt o powierzchni ponad 2 tys. m2, powstanie Oddział Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej oraz dwie nowe sale operacyjne. Przewidywany efekt: wzrośnie liczba specjalistycznych badań medycznych i operacji (w tym wszczepienia by-pasów, operacji zastawkowych i tętniaków aorty).
Środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego zostanie wsparta także między innymi budowa węzła drogowego u zbiegu ulic Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach (prawie 43 mln zł dofinansowania). Realizacja tej inwestycji ma umożliwić mieszkańcom Kielc i Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego lepszy dostęp do centrum miasta oraz bezpieczniejszy i szybszy dojazd w kierunku ościennych gmin. Wśród innych przewidzianych do wsparcia projektów warto wymienić choćby Przebudowę Amfiteatru Kadzielnia w Kielcach (prawie 13 mln zł dofinansowania). Amfiteatr na Kadzielni uchodzi obecnie za najbardziej urokliwy w kraju, wymaga jednak gruntownego remontu. Zmodernizowana zostanie widownia i rozbudowana scena. Do obiektu prowadzić będzie nowe „futurystyczne” w formie wejście. Ciekawym elementem ma być nowy dach, który tworzyć będą dwie części: stała - umieszczona nad sceną oraz ruchoma - chroniąca widownię.
Jednak przedsięwzięciem najbardziej chyba „widowiskowym” jeśli chodzi o efekt, będzie Rewitalizacja Zabytkowego Śródmieścia Kielc (dwa etapy przedsięwzięcia zostaną dofinansowane kwotą blisko 50 mln zł). W efekcie kilkuletniego cyklu inwestycji kielecka starówka zyska nowe oblicze, bardziej przyjazne mieszkańcom i turystom, tworzące wraz ze zmodernizowaną ulicą Sienkiewicza pewną całość, bardziej dostosowaną do funkcji kulturalnych, rozrywkowych i skupiającą życie towarzyskie.
Kielce się zmieniają – to fakt. Potwierdzają to byli mieszkańcy miasta, którzy po kilku – kilkunastoletniej nieobecności odwiedzają rodzinne strony, często zaskoczeni skalą przeobrażeń. Warto mieć świadomość, że tych zmian nie bylibyśmy w stanie dokonać tak szybko bez znaczącego wsparcia Unii Europejskiej.

 

Paweł Halicki: Unia dla Kielc Powrót do listy artykułów