O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Paweł Halicki: Przestrzeń dla artystów Paweł Halicki: Przestrzeń dla artystów

Ponad 1100 metrów kw. powierzchni, a na niej między innymi reprezentacyjna aula wraz z nowoczesnym zapleczem techniczno-dydaktycznym i wyposażeniem multimedialnym oraz przestronne sale wykładowe: wszystko to pod nazwą Uniwersyteckie Centrum Edukacji Artystycznej – w większości za unijne pieniądze.

Taki efekt ma przynieść jedno z większych przedsięwzięć Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach inwestycji w sferę nauki i kultury. Dzięki niemu Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, a konkretnie Wydział Pedagogiczny i Artystyczny tej uczelni, zyska nowe możliwości działania. Jak sugeruje sama nazwa nowego obiektu, a także charakter inwestora – działania skupionego głównie na edukacji i kulturze.

Dla formalności dodajmy, że wart ponad 10 mln zł projekt jest realizowany w ramach piątej tzw. osi priorytetowej RPO „wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, a mówiąc bardziej konkretnie – w ramach działania 5.2. „podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych”.
Jak zwykle w przypadku drogich inwestycji, kluczowe jest jednak nie tylko pytanie: co?, ale przede wszystkim: po co? Dla studentów i pracowników UJK odpowiedź jest oczywista, wszak „koń, jaki jest, każdy widzi”. Do tej pory Wydział Pedagogiczny i Artysty-czny korzysta z budynku o powierzchni nieco ponad 5 tys. metrów kw. Jest ciasno. Budynek ma 110 sal, z czego jedna czwarta to pokoje administracyjne. Większość pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, jest mała, po 25-50 metrów kw.

Wydział nie ma żadnej większej auli przeznaczonej na wykłady, sympozja, seminaria dla większych grup, czy też typowej sali medialnej. Brakuje miejsca na spotkania konferencyjne, sympozja, sesje kół naukowych, koncerty, zajęcia muzyczne, plastyczne, audiowizualne, co akurat w przypadku Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego jest bardzo poważnym mankamentem. Na szczęście o tych wszystkich brakach już niedługo można będzie mówić w czasie przeszłym.

Nowy, reprezentacyjny obiekt Wydziału i całego Uniwersytetu, stanie na wewnętrznej części obecnie używanej posesji przy ul. Krakowskiej, na miejscu obecnego parkingu. Będzie połączony ze starym budynkiem, tworząc funkcjonalną całość o niecodziennym, wymuszonym „rysunkiem” działki, łamanym kształcie. Co istotne, także ze względu na konieczność zachowania unijnej zasady równych szans, Uniwersyteckie Centrum Edukacji Artystycznej będzie w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Koszty budowy sfinansuje w większości (ponad 6 mln zł) dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Paweł Halicki

Paweł Halicki: Przestrzeń dla artystów Powrót do listy artykułów