O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

dr Jan Główka: Centralny Okręg Przemysłowy – perspektywy rozwoju dr Jan Główka: Centralny Okręg Przemysłowy – perspektywy rozwoju

Istotnym czynnikiem wspierającym rozwój przemysłu w Kielcach i całym województwie kieleckim było powołanie Komisji Regionalnego Planu Zabudowania Okręgu Kielecko-Radomskiego w 1937 roku. Komisja zajmowała się sporządzaniem i uchwalaniem planu regionalnego, który powstawał przy współudziale przedstawicieli samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego, delegatów władz wojskowych - z ministerstwa i DOK, członków mianowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
Przewodniczącym Komisji mianowano inż. Jana Walczyńskiego, dyrektora Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach. Wśród członków warto wymienić nazwiska Stanisława Bratkowskiego, wicedyrektora Huty „Ludwików”, prof. Jana Czarnockiego, Kazimierza Godlewskiego z Fabryki Amunicji w Skarżysku-Kamiennej, Eugeniusza Solińskiego, naczelnika Wydziału Rolnictwa i Reform Rolnych Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Powiat kielecki, podobnie jak wchodzące w skład Zagłębia Staropolskiego powiaty iłżecki, konecki, opatowski i opoczyński, w całości znalazł się w granicach Centralnego Okręgu Przemysłowego, będąc w składzie 11 powiatów środkowej i wschodniej części województwa kieleckiego.

Władze województwa kieleckiego dostrzegały problematykę jego rozwoju, związaną z powstawaniem Centralnego Okręgu Przemysłowego. W ostatnich dniach grudnia 1937 r., u wojewody kieleckiego dr. Władysława Dziadosza, odbyła się narada z udziałem posłów i senatorów grupy regionalnej kieleckiej, tworzących tzw. Radę Wojewódzką. Omawiano sprawy związane z rozmieszczeniem przemysłu i rozwojem komunikacji w województwie kieleckim, ze szczególnym uwzględnieniem terenów leżących w COP.

Na pierwszym zebraniu Komisji Regionalnego Planu Zabudowania, 14 lipca 1938 r. przedyskutowano kwestię funkcjonowania tego terenu w układzie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Podkreślano konieczność wytwarzania w rejonie „A” surowców, tworzyw i produktów wyjściowych dla przemysłu metalowego, chemicznego i mineralnego. Problematyka ta była rozwinięciem konferencji w Sosnowcu 5 kwietnia 1938 r., gdy w Izbie Przemysłowo Handlowej zajęto się obrazem gospodarczym województwa kieleckiego w obliczu inwestowania w COP.

Zagłębie Staropolskie było reprezentowane w Izbie m.in. przez inż. Otmara Kwiecińskiego, dyrektora Huty „Ludwików” oraz inż. Stanisława Piotrowskiego dyrektora Fabryki Amunicji w Skarżysku. W 1938 r. wyznaczono granice ścisłego COP, w których szczególną opieką objęto zakłady przemysłowe produkujące dla potrzeb wojska. Należały do nich kieleckie fabryki, takie jak „Ludwików”, „Granat” i Fabryka Świec Lotniczych.

W założeniach rozwoju przemysłu wojennego w województwie kieleckim nie planowano budowy państwowych fabryk zbrojeniowych, natomiast uważano, że można rozszerzać produkcję uzupełniającą. W związku z tym roponowano zwiększenie produkcji prochu w Pionkach, rozwijano zakłady kwasu siarkowego w Kielcach i Wytwórnię Węgla Aktywnego w Skarżysku.

W styczniu 1939 r. do Warszawy udała się delegacja samorządu kieleckiego z prezydentem Stefanem Artwińskim, wiceprezydentem mjr. Dorobczyńskim, ławnikiem Axentowiczem, radnym Edwardem Pińczewskim i inżynierem Krzyżkiewiczem. Była to kolejna próba zainteresowania władz centralnych problemami województwa kieleckiego. Delegacja ze stolicy Gór Świętokrzyskich miała na celu uprzemysłowienie Kielc i ściągnięcie na teren miasta zakładów przemysłowych mających się budować w COP do którego Kielce należą.

Planom tym przeszkodził wybuch II wojny światowej.

dr Jan Główka

dr Jan Główka: Centralny Okręg Przemysłowy – perspektywy rozwoju Powrót do listy artykułów