O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Kielce pięknieją Kielce pięknieją

Kielce pięknieją, niemalże z tygodnia na tydzień widać zmiany na lepsze, choć mówienie o komforcie poruszania się samochodem po mieście byłoby w tym momencie dużym nietaktem; ale dynamika prac na ulicach jest naprawdę imponująca, co budzi optymizm: będzie bezpiecznie i bez korków. Za jakiś czas. Już niedługo… Dzięki modernizacji amfiteatr na Kadzielni zapewne stanie się miejscem występów gwiazd najwyższego formatu, a przynajmniej są takie szanse. Udostępnione do zwiedzania jaskinie w środku miasta to zupełnie niecodzienna atrakcja. Tak naprawdę w ciągu ostatnich kilku lat miasto zyskuje i na urodzie, i na funkcjonalności, choć na co dzień nam, mieszkańcom, to trochę umyka, ale przy takiej okazji jak wybory samorządowe jesteśmy racjonalni: doceniamy kompetencje i pracowitość. Prezydent WOJCIECH LUBAWSKI jest jednym z tym prezydentów, którzy już w pierwszej turze nie dali szans swoim rywalom.

– Panie Prezydencie, rozpoczyna Pan trzecią kadencję. Jaka ona będzie?
– Myślę, że będzie łatwiejsza niż poprzednie: rozpoczęte zadania należy po prostu zakończyć, innym nadać dynamiki,kolejne – zintensyfikować… Mówiąc krótko posprzątać to, co zostało do posprzątania. Wiadomo, że jak rozpoczynamy remont to najpierw jest bałagan. A taki remont Kielc trwa już od kilku lat.

– Czy promocja będzie jednym z zadań, które należy zintensyfikować? Jakie będą jej główne kierunki?
– Promocja Kielc, szczególnie ta turystyczna, wiąże się z promocją regionu, którego największą wartością są Góry Świętokrzyskie – zatem logiczna wydaje się współpraca z Regionalną Organizacją Turystyczną, i taki też będzie kierunek naszych działań w tej sprawie. Rozgraniczanie Kielc i regionu nie ma wielkiego sensu. Ale poza turystyką wiążącą się z rekreacją, zwiedzaniem, aktywnym wypoczynkiem – mówimy też o turystyce tzw. biznesowej, rozwijającej się obok interesów (a właściwie równolegle z nimi), które sprowadzają innych ludzi do naszego miasta. Kołem napędowym o ogromnej sile są w tym względzie Targi Kielce, których dynamika rozwoju jest imponująca, to lider na naszym rynku: działają od 15. lat i dysponują drugą pod względem wielkości powierzchnią wystawienniczą w kraju po targach poznańskich. W ciągu roku odbywa się tutaj ponad 60 imprez, na których pojawia się średnio ponad sto tysięcy gości rocznie. Targi Kielce są w kolejnej fazie rozbudowy. To dobra prognoza dla rozwoju usług okołotargowych, jak np. hotelarstwo, agroturystyka, gastronomia, ściśle związanych z turystyką biznesową. Większy nacisk położymy na promocję Kieleckiego Parku Technologicznego, z dwóch powodów: po pierwsze dlatego, żeby miasto zdynamizować gospodarczo (mam na myśli zwłaszcza młodych ludzi, którzy szukają swojego miejsca na rynku pracy); po drugie – w to przedsięwzięcie zainwestowaliśmy poważne środki finansowe. Kielecki Park Technologiczny powstał, aby wspierać przedsiębiorczość innowacyjną, a dzięki temu ożywić region i poprawić jego atrakcyjność inwestycyjną. Jego zadaniem jest tworzenie klimatu i warunków do efektywnego wspierania przedsiębiorców, stworzenie miejsca aktywności gospodarczej, gdzie przedsiębiorstwa otrzymają wsparcie na każdym etapie rozwoju: od idei, do samodzielnej ekspansji rynkowej, miejsca z dobrze wyposażoną i atrakcyjnie zlokalizowaną infrastrukturą oraz zespołem specjalistów służących swoją wiedzą i doświadczeniem, a także profesjonalną opieką, dostosowaną do potrzeb. Park technologiczny ma służyć rozwojowi i budowie gospodarki opartej na wiedzy, a także ma uwiarygodniać dobry wizerunek Kielc, przyjazny inwestorowi. Zadanie nie było łatwe w realizacji, ale udało się i przystępujemy do kolejnego etapu.

– Znając Pańską determinację w sprawie budowy lotniska rozumiem, że nie odpuszcza Pan…
– Nie odpuszczam. Nie trafiają do mnie takie argumenty, że przecież mamy blisko do Warszawy czy Krakowa. Uważam, że Kielce powinny mieć port lotniczy, że rozwój gospodarczy miasta wymaga takich rozwiązań i oczywiście konsekwentnie będę dążył do rozpoczęcia budowy tej inwestycji: mamy 500 ha łąki z przeznaczeniem na ten cel i siedem lat rozwiązywania administracyjnych problemów z nią związanych. Wcześniej czy później damy radę.

– Proszę dokończyć zdanie: Jako prezydent Kielc najbardziej jestem dumny z…
– …z tego, że udało nam się w sumie pozyskać ponad 1 mld euro z funduszy Unii Europejskiej na rozwój miasta, poprawęjego wizerunku. Jesteśmy w absolutnej krajowej czołówce pod tym względem.

– Dziękuję za rozmowę.

Justyna Żukowska

Kielce pięknieją Powrót do listy artykułów