O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

LabDesign powstaje w Kielcach LabDesign powstaje w Kielcach

Kielce stają miejscem tworzenia nowego designu. W lutym w kieleckim ratuszu prezydent Wojciech Lubawski, rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego prof. dr hab. Regina Renz, dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego Szymon Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum Zabawek i Zabawy Jolanta Podsiadło, dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury Magdalena Kusztal – podpisali porozumienie o współpracy w sprawie utworzenia w województwie świętokrzyskim klastra wzorniczego LabDesign.


Zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza wymaga podejmowania nowych i kreatywnych działań, które pomogą zbudować przewagę konkurencyjną naszemu regionowi w gospodarce. Podpisanie porozumienia jest kontynuacją dotychczasowych wysiłków wielu podmiotów województwa, mających na celu wzmocnienie i upowszechnienie nowoczesnego wzornictwa w regionie. Tworzący się klaster, którego inicjatywę pragnie zrealizować Kielecki Park Technologiczny, będzie platformą współpracy, opartą na wzornictwie przemysłowym i użytkowym.


Od wielu już lat wzornictwo przemysłowe staje się ważną gałęzią gospodarki. Nowoczesne, interesujące formy przedmiotów (nie tylko codziennego użytku) mają większe szanse na rynku, są chętniej kupowane: atrakcyjny wygląd jest równie istotny jak walory użytkowe. Kreowanie i wdrożenie nowości, przy wykorzystaniu wzornictwa, mieści się w priorytetach rządowych programów związanych z włączeniem się Polski w budowanie globalnej gospodarki opartej na wiedzy, oraz z działaniami wspierającymi innowacyjność w polskich przedsiębiorstwach. Połączenie sił i możliwości jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, środowiska akademickiego i podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego – przyczynią się niewątpliwie do stworzenia dobrego klimatu dla dynamicznego rozwoju wzornictwa w regionie.

W oparciu o podjęte wcześniej działania, do których zaliczyć można podpisanie listu intencyjnego w sprawie rozwoju działalności wzorniczej w Kielcach przez Urząd Miasta Kielce, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego i Targi Kielce, utworzenie Design Centrum Kielce, powstanie nowych kierunków wzorniczych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, utworzenie LabDesign (kompleksowego programu wsparcia wzornictwa w regionie przez Kielecki Park Technologiczny) – wpisanie wzornictwa jako kierunku rozwojowego dla województwa świętokrzyskiego, nowopowstały klaster sprawi, iż wzornictwo stanie się siłą napędową rozwoju innowacji i podniesienia konkurencyjności województwa, a zarazem połączy wszelkie inicjatywy podejmowane w regionie na rzecz promocji i rozpowszechnienia idei design w regionie świętokrzyskim.

Paweł Treger

LabDesign powstaje w Kielcach Powrót do listy artykułów