O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Malujcie tak, aby Polska zmartwychwstała… Malujcie tak, aby Polska zmartwychwstała…

W poezji, malarstwie, sztuce użytkowej już od końca XVIII wieku pojawiały się przekazy świadczące o przywiązaniu artystów do idei wolności. Lata zaborów, niewola, brak możliwości decydowania o własnym losie inspirowały twórców do wyrażania swoich poglądów, przekonań, marzeń o zmianie losu Polski i Polaków.
Upamiętniano wydarzenia historyczne i postacie sławnych, zasłużonych Polaków, takich jak np. książę Józef Poniatowski czy Tadeusz Kościuszko. Artyści żyli także w przeświadczeniu, że należy wypowiadać się w sprawach ważnych dla narodu - to przecież Jacek Malczewski powiedział: „…malujcie tak, aby Polska zmartwychwstała”.
Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, szczególnie w Galicji można było spotkać wiele inicjatyw inspirowanych ideą wskrzeszenia państwowości polskiej. Miało to miejsce szczególnie w okresie obchodów rocznic narodowych. Szczególnie wymowna była Lwowska Wystawa Pamiątek 1863 r., w roku 1913, na której zebrano dzieła sztuki takich artystów jak Tadeusz Rybkowski, Tadeusz Ajdukiewicz, Jan Rosen, Jan Matejko, Artur Grottger, Antoni Piotrowski, Jan Raszka, Jacek Malczewski.
W latach I wojny światowej w Legionach Polskich służyło prawie dwustu artystów, rzeźbiarzy, malarzy, grafików. Wielu z nich osiągnęło stopnie oficerskie, niektórzy zostali dowódcami, inni robili kariery wojskowe i polityczne. Wśród nich należy wymienić Edwarda Śmigłego-Rydza, Czesława Jarnuszkiewicza, Leopolda Gottlieba, Jana Raszkę, Stanisława Rzeckiego, Leona Wyczółkowskiego, Wojciecha Kossaka, którzy z pasją tworzyli wizerunki Józefa Piłsudskiego, scenki rodzajowe, projekty odznak legionowych, medale pamiątkowe, plakiety, a nawet projekty umundurowania.
Wydawać by się mogło, ze codzienność okopów i pola walki nie sprzyja artystycznej twórczości, ale artyści zawsze mieli ze sobą ołówki, węgiel, kredki, farby - Jan Raszka (twórca Pomnika Czynu Legionowego w Kielcach) nosił w plecaku glinę do modelowania plakiet.
W 1916 i 1917 roku w Kielcach, Radomiu, Pińczowie, Busku, Łodzi, Piotrkowie, Lublinie odbywały się obchody rocznicy powstania 1863 r. i powstania kościuszkowskiego. Obchodom towarzyszyły przedsięwzięcia artystyczne, np. „żywe obrazy” historyczne, produkowano masowo medale pamiątkowe, żetony, drukowano pamiątkowe kalendarze, wytwarzano biżuterię artystyczną. W oknach kamienic umieszczano nalepki nawiązujące do wydarzeń z przeszłości.
Charakterystycznym rysem obyczajowości wojskowej, mającym przybliżyć idee legionowe społeczeństwu, były specjalnie projektowane tarcze legionów, noszące wszelkie znamiona przedmiotów o cechach artystycznych. Na kieleckiej tarczy, na polu szkarłatnym umieszczono godło w postaci orła królewskiego i korony Jagiellonów. Tarcza była wystawiana w dniach 19 i 20 grudnia 1915 r. w siedzibach Towarzystwa Muzycznego i Biblioteki Publicznej. W relacji zamieszczonej w „Ziemi Kieleckiej” możemy przeczytać, że...Civitas Kielcensis miało chwile święte w których czciło jawnie i szczerze swych bohaterów niosących w tornistrze Polskę, kiedy rozumiało duchową łączność Somossierry i Grochowa z Rokitną, Nocy Listopadowej z dniem 6 sierpnia”, a moc poświęcenia powstańców 1863 roku na równi stawiało z ofiarą Legionów Polskich. Symboliczna, artystyczna działalność trwała właściwie przez cale dwudziestolecie międzywojenne. Wojna 1920 roku zainspirowała twórców, tych, którzy wcześniej swoim talentem wpływali na decyzje młodych chłopców idących do Legionów. W wielu domach pojawiały się na ścianach w reprezentacyjnych pokojach reprodukcje obrazu Jerzego Kossaka „Cud nad Wisłą”.
W Kielcach artyści dali swój wyraz oddaniu idei niepodległości poprzez wiele inicjatyw powiązanych z narodowymi rocznicami. Odsłonięto „Pomnik Niepodległości”, „Pomnik Czynu Legionowego”, a ukoronowaniem tych starań było oddanie w 1938 r. kieleckiej społeczności Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego w pałacu biskupów krakowskich. Nie miał racji Cyceron mówiąc: „Inter arma silent musae”.

dr Jan Główka
 

Malujcie tak, aby Polska zmartwychwstała… Powrót do listy artykułów