O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Gdy w ogrodzie botanicznym zakwitną bzy Gdy w ogrodzie botanicznym zakwitną bzy

Kielce mają długą i bogatą historię: prapoczątki sięgają IX wieku, ale dziś jest to nowoczesne miasto, z dobrze rozwiniętą bazą obiektów sportowych, posiadające naturalne warunki zachęcające do uprawiania aktywnego wypoczynku. To także miasto, o którym mówi się, że jest „największym muzeum geologicznym w Europie”: znajduje się tutaj pięć rezerwatów geologicznych z różnorodnymi formacjami. Już niedługo wiosną turyści odwiedzający Kielce będą mogli zanucić podobnie jak przed laty przed laty Rena Rolska: Gdy w ogrodzie botanicznym zakwitną bzy…

Malowniczo położone wśród lasów, u podnóża Gór Świętokrzyskich, Kielce – stolica regionu świętokrzyskiego są miastem wyjątkowym ze względu na niespotykane nigdzie indziej na świecie bogactwo form geologicznych. W 2003 roku utworzono w Kielcach Geopark, instytucję zarządzającą tymi skarbami. Dzięki działalności Geoparku turyści mogą zobaczyć tereny dawnych kamieniołomów. Na Kadzielni udostępniono do zwiedzania jaskinie, na Wietrzni powstaje Geologiczne Centrum Edukacyjne. Dziś najmłodsze dziecko Geoparku Ogród Botaniczny w Kielcach nabiera dojrzałych kształtów.
– Zegar słoneczny, roślinny labirynt, ogród dotyku, zapachu, ogrody japońskie, francuskie, włoskie i staropolskie , a także palmiarnia z tropikalnymi drzewami powstają prawie w samym centrum Kielc - mówi Andrzej Płonka z Geoparku. –Architekci pracowni IPG postanowili przekształcić ulicę Karczówkowską w naturalny ciąg spacerowy, a dojazd i parkingi będą usytuowane przy ul. Benedyktyńskiej i Podklasztornej. Bardzo interesująco zaplanowano wygląd palmiarni, której kształt wzorowano na odwróconym liściu. W środku znajdzie się miejsce na kawiarnię i ekspozycje tematyczne, a pod budynkiem będzie wejście do tunelu nazwanego „powrót do korzeni”. Spacerując nim, będzie można oglądać korzenie roślin rosnących w ogrodzie. Wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego urządzamy ogród. W granicach ogrodu rośnie sześć gatunków objętych ochroną. Są to między innymi zawilec wielkokwiatowy, goryczka czy kruszyna pospolita. Nad roślinami czuwa profesor Janusz Juszczyński, kierownik Zakładu Botaniki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Próby stworzenia ogrodu botanicznego w Kielcach były już podejmowane. Wymienić tu należy wysiłek prof. Zygmunta Czubińskiego, który zaplanował powstanie ogrodu na terenie tzw. Dołów Siekluckiego czy też prof. Stanisława Cieślińskiego obejmującego teren w okolicach Gór Dalnia i Grabina. Obecna realizowana inicjatywa władz miasta przy współpracy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego umożliwia powstanie nowoczesnego ogrodu botanicznego na miarę XXI wieku.

Zachodnia część Gór Świętokrzyskich to obszar o bardzo wysokiej georóżnorodności od początku rozwoju geologii traktowany jako ważny teren badań oraz miejsce edukacji geologicznej. Okolice Kielc są miejscem licznych naukowych konferencji geologicznych oraz praktycznego nauczania geologii na poziomie szkół średnich i wyższych Funkcjonująca w strukturach miejskich jednostka Geopark Kielce oraz koncepcja Geopark Kielce Plus świadczą o tym, że wartości geologiczne regionu i ich rola edukacyjna dostrzegane są przez miejscową społeczność i władze samorządowe. Już niedługo oferta zostanie wzbogacona możliwość naukowego kontaktu z przyrodą i edukacji ekologicznej.

Paweł Treger

 

Gdy w ogrodzie botanicznym zakwitną bzy Powrót do listy artykułów