O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Nowe oblicze kolei w Świętokrzyskiem Nowe oblicze kolei w Świętokrzyskiem

Projekt zakupu nowoczesnego taboru dla województwa świętokrzyskiego dobiega końca. Zgodnie z umową Bydgoska PESA pod koniec września dostarczyła pierwsze dwie jednostki nowego pojazdu szynowego  Elf, kolejne dwie – pod koniec listopada. Nowoczesny tabor będzie dla pasażerów wyznacznikiem nowej jakości podróżowania, czyli szybko i komfortowo.

Prezentacja i uroczyste przekazanie pierwszego nowoczesnego pojazdu szynowego EZT ( Elektryczny Zespół Trakcyjny) EN96 – najkrótszego z rodziny Elf – województwu świętokrzyskiemu odbyło się na początku października na dworcu PKP w Kielcach. W uroczystości wzięły udział władze regionu, m.in.: Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa, a także prezes Zarządu PESA Bydgoszcz Tomasz Zaboklicki  prezes Zarządu Spółki Przewozy Regionalne Małgorzata Kuczewska-Łaska.
– Chcemy jeździć szybko i chcemy jeździć bezpiecznie. Te wartości uzyskamy dzięki takim właśnie nowoczesnym pojazdom – powiedział podczas uroczystości marszałek Jarubas. Projekt zakupu czterech EZT  jest podzielony na dwie części. Pierwsza jest współfinansowana przez środki z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działania 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponad regionalnym, Projekt: „Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego”. Druga natomiast pod nazwą: „Dostawa dwóch sztuk nowych, dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych” jest finansowana z budżetu województwa świętokrzyskiego i pochodzi w znacznej mierze z Funduszu Kolejowego, który został przyznany województwom po usamorządowieniu Spółki „PKP Przewozy Regionalne”.

Elf, czyli niskopodłogowy, elektryczny zespół trakcyjny typu 34WE (EN96), to nowoczesna jednostka produkowana w Polsce. W nowym pojeździe znajdziemy szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych, m.in.:  drzwi otwierane poprzez naciśnięcie przycisku przez pasażerów z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu blokowane automatycznie po przekroczeniu prędkości 5km/h, gniazdka elektryczne o napięciu 230V, klimatyzacja, intercom do kontaktu głosowego między pasażerem a maszynistą, monitoring, system wykrywający pożar, sprzęt nagłaśniający dla pasażerów, miejsca do przewozu rowerów, toalety w systemie zamkniętym. Nowy tabor jest w pełni przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Wprowadzenie na trasy kolejowe nowoczesnego sprzętu poprawi komfort podróżowania, jakość połączeń wewnątrz regionalnych, zwiększy atrakcyjność regionu, oraz niezawodność połączeń kolejowych.
Prędkość eksploatacyjna pociągu wynosi około 130 km/h. Nowe pojazdy mają zagwarantować nie tylko poprawę komfortu podróżnych, a są także bezpieczniejsze i energooszczędne – co  wpłynie  na niższe koszty eksploatacji. Ciekawostką w nowych elfach jest wprowadzenie dwóch systemów AZP (System Automatycznego Zliczania Pasażerów ma za zadanie badanie potoków podróżnych. Dzięki zamontowanym urządzeniom zliczającym każdy pasażer będzie rejestrowany w bazie danych, przy pomocy której da się swobodnie kontrolować ruch podróżnych. Na podstawie obserwacji można stwierdzić potrzeby podróżnych jak również eliminować słabe punkty w rozkładach jazdy) i ACJ (Automatyczny System Analizy Czasu Jazdy) analogiczny do systemu AZP – działa na tych samych komponentach i zasadach. Główną różnicą od systemu AZP jest analiza czasu jazdy. Pozyskiwane w pojazdach dane przekazywane są w konfigurowalnych interwałach czasowych, z reguły poprzez technologię GPRS. Oprogramowanie systemu ACP stwierdza automatycznie odchylenia od rozkładu jazdy w czasie rzeczywistym dla wszystkich pojazdów objętych technologią ACJ. System umożliwia śledzenie pojazdów w trybie on-line poprzez procedurę monitoringu w centrali klienta (którym będzie województwo), jak również generowanie danych o punktualności w trybie off-line.). Świętokrzyskie jest pierwszym w Polsce województwem, które wprowadziło do swojego taboru i Urzędu takie systemy. Układ sterujący obydwu systemów znajduje się w Urzędzie Marszałkowskim, a wszystkie dane z kursujących pojazdów w trybie on-line są przesyłane na serwer, gdzie pracownicy urzędu mogą swobodnie obserwować sytuacje w pojazdach. Kolorystycznie nowe elfy są podobne do już używanych w Świętokrzyskiem EN81. Na każdym z nich widnieje logo „Baba Jaga” napisem „Świętokrzyskie”. Dodatkowo w dwóch pojazdach współfinansowanych przez Unię Europejską będą zamieszczone informacje odnośnie zrealizowanego projektu.
Projekty malowań pudła wagonu, kolorystyki wnętrza oraz materiałów obiciowych siedzeń są autorstwa pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Inspiracje do takich rozwiązań designu zaczerpnięto na podstawie obserwacji nowoczesnych trendów panujących w zachodnich kolejach.

Paweł Treger
 

Nowe oblicze kolei w Świętokrzyskiem Powrót do listy artykułów