O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Politechnika Świętokrzyska dla miasta i regionu. Politechnika Świętokrzyska dla miasta i regionu.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak zaprosił na wspólne, uroczyste posiedzenie Senatu i Konwentu Politechniki Świętokrzyskiej Radę Miasta Kielce, podczas którego obywatel Kielc, członek Konwentu Stanisław Szczepaniak, prezes firmy Inwex, otrzymał Wielki Oficerski Krzyż Zasługi Orderu Wynalazczości nadany przez Najwyższą Komisję Odznaczeń Królestwa Belgii. Uhonorowano go za działalność na polu wynalazczości oraz promocji innowacyjnych rozwiązań, a także osiągnięcia potwierdzone wysokimi nagrodami i medalami przyznanymi na najważniejszych europejskich i światowych wystawach.
Przy okazji tej uroczystości miejscy rajcowie zwiedzili Politechnikę, zapoznali się z projektami już zrealizowanymi i tymi, które są w planach rozwoju uczelni.
Politechnika jest najstarszą w regionie uczelnią publiczną, nawiązuje do tradycji Szkoły Akademiczno-Górniczej, pierwszej na ziemiach polskich wyższej szkoły technicznej, którą w 1816 roku zorganizował Stanisław Staszic.

O czym dowiedzieli się kieleccy radni?
Tymczasem w roku akademickim 2011/2012 w Politechnice Świętokrzyskiej rozpoczęło naukę ponad 10 tysięcy młodych ludzi (tj. dwa tysiące więcej niż trzy lata temu) na 15. kierunkach i 40. specjalnościach. (Nowe kierunki uruchomione w nowym roku to geodezja i kartografia oraz energetyka. Na jedno miejsce na geodezji przypadało 6. kandydatów, natomiast energetyka jest jednym z kierunków zamawianych.).
Uczelnia składa się z czterech wydziałów: Budowy i Inżynierii Środowiska, Elektrotechniki Automatyki i Informatyki, Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz Zarządzania i Modelowania Komputerowego. W planach jest się uruchomienie Wydziału Inżynierii Środowiska w nowoczesnym budynku Energis (inteligentny, energooszczędny, wykorzystujący odnawialne źródła energii – jego budowa rozpoczęła się jesienią 2009r.). Uczelnia posiada prawa do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w siedmiu dyscyplinach (automatyka i robotyka, budownictwo, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, elektrotechnika, mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn), do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach elektrotechnika, budowa i eksploatacja maszyn i budownictwo. Uprawnienia uczelni potwierdzają jej pełną samodzielność, czyli możliwość nadawania wszystkich stopni naukowych, przeprowadzanie postępowanie na tytuł profesora oraz ustalanie własnych kierunków i programów kształcenia.
Kierunki inżynierskie spełniają standardy Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI) co oznacza, że tytuły tutaj uzyskane są uznawane we wszystkich krajach Europy.

Politechnika dla miasta i regionu
Dynamiczny rozwój Politechniki Świętokrzyskiej w ostatnich latach jest możliwy dzięki skutecznemu korzystaniu z funduszy europejskich. W ramach programów realizowane są projekty MODIN II, LABIN, MOLAB (kolejne etapy modernizacji budynków dydaktycznych i bazy laboratoryjnej) oraz ENERGIS. W budowę zaangażowane są firmy z Kielc i województwa świętokrzyskiego, ale to nie jedyny widoczny udział Politechniki w rozwój miasta i regionu: uczelnia bowiem podpisała szereg umów z władzami miasta i regionu, a także przedsiębiorstwami, których efektem są nowe inicjatywy, m.in. realizacja wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, działania studentów Politechniki na rzecz dziedzictwa kulturowego w regionie, współpraca z wieloma firmami umożliwiająca zdobycie zawodowych doświadczeń studentom i absolwentom. Wśród partnerów Politechniki jest również firma „Inwex”.
– Rośnie liczba chętnych do studiowania w uczelniach technicznych, młodzież dostrzega twarde prawa rynku, a inżynierom raczej bezrobocie nie grozi. Warto podjąć studia w naszej uczelni z kilku przynajmniej powodów: urokliwy region, świetny kampus w środku miasta, ze wszystkim, co młody człowiek potrzebuje dla własnego rozwoju, także fizycznego – mamy sport na wysokim poziomie; wyposażenie laboratoriów to standard europejski, stosujemy najnowsze technologie w procesie dydaktycznym; a przede wszystkim zapewniamy możliwość zrobienia pełnej kariery naukowej – mówi Stanisław Adamczak, rektor.
Pewnie z powodów, które wymienił rektor Stanisław Adamczak, studia na Politechnice Świętokrzyskiej podejmuje coraz więcej osób spoza regionu, ok. 20 proc.: nie jest więc nadużyciem stwierdzenie, że uczelnia ma ponadregionalny charakter, co z kolei buduje prestiż Kielc jako miasta metropolitalnego.
Budynek centrum konferencji, innowacji, przedsiębiorczości i usług administracyjnych i stadion sportowy – to dwie kolejne, poważne inwestycje Politechniki Świętokrzyskiej, które uczynią miasteczko akademickie nowoczesnym i funkcjonalnym. Atrakcyjności doda mu z pewnością wieża widokowa, zaprojektowana tak, by panoramę miasta i okolic można było podziwiać z wysokości 60 m – w sposób nietypowy: z kosza poruszającego się, w jej wnętrzu. Będzie to również miejsce ćwiczeń dla studentów. W maju ta platforma widokowa będzie uruchomiona.

Justyna Żukowska

Politechnika Świętokrzyska dla miasta i regionu. Powrót do listy artykułów