O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Design Centrum Kielce Design Centrum Kielce

Wzgórze Zamkowe zmienia oblicze: Design Centrum Kielce wraz z Ośrodkiem Myśli Patriotycznej – to nowe, kulturotwórcze miejsce w mieście. Miejsce istotne, bo łączące pamięć o przeszłości z działaniami, które, przynajmniej o krok, wyprzedzają dzień dzisiejszy i wykraczają poza granice stereotypów. Instytucje mają siedzibę w historycznym zespole obiektów powięziennych, które zostało przebudowane w ramach programu Rewitalizacja Śródmieścia Kielc. Prace trwały od listopada 2009 do czerwca 2011 roku, a uroczyste otwarcie nastąpi 22 czerwca.

Design Centrum Kielce imponuje przestrzenią, rozwiązaniami i pomysłami: trwają prace nad przygotowaniem kolekcji na wystawę do Mediolanu. Młody chłopak ze Stanów z uwagą wykonuje kolejne czynności, by obiekt nabrał ostatecznego szlifu. – To będzie kolekcja naczyń użytkowych, a do jej tworzenia wykorzystujemy płytki ceramiczne. W Mediolanie będziemy reprezentować Kielce i Polskę – mówi Marek Cecuła, dyrektor Design Centrum, uznany artysta ceramik, projektant współpracujący z instytutami wzornictwa na całym świecie, wykładowca wielu renomowanych uczelni artystycznych. To on był pomysłodawcą stworzenia tego miejsca. Prezydent Wojciech Lubawski wsparł pomysł Cecuły, i tak oto powstało to niezwykłe miejsce, promujące wzornictwo i innowacyjność w Polsce.

– Chcemy skupić najlepszych projektantów i studentów z kraju i zagranicy, by przez wspólną działalność wnieść nowe spojrzenie na design i jego dynamiczny rozwój. Naszą pierwszą grupą odbiorców jest międzynarodowa branża design: studenci, projektanci, artyści i wykładowcy. Druga część działalności DCK skupiona będzie wokół publiczności polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności kieleckiej. Jest naszą ambicją  pobudzanie kreatywności mieszkańców Kielc, co z pewnością wpłynie pozytywnie na rozwój, modernizację i wygląd naszego miasta – uważa dyrektor.

Pierwsze doświadczenia kielczanie mają za sobą: powitanie nowego roku było okazją do organizacji warsztatów tworzenia zegarów – dla tych dorosłych, którzy chcą mierzyć czas po swojemu. Efekty są rewelacyjne: dużo chętnych, prace interesujące.

– W Design Centrum Kielce będziemy prowadzić dwutorową działalność. Nasz Ośrodek Edukacyjno-Kulturalny, dzięki rozmaitym programom, konferencjom i warsztatom będzie otwartym miejscem szkoleń i inspiracji. Galerie sztuki, prezentujące prace międzynarodowych artystów, staną się zwierciadłem światowej sceny designu, z jego dynamiką i innowacyjnymi rozwiązaniami. Tematyczna biblioteka „art & design” wraz z galerią grafiki użytkowej pokażą wartość i znaczenie designu, książki, liternictwa, plakatu i innowacyjnego opakowania. DCK będzie tworzyć pierwszy w Polsce zbiór nowoczesnych materiałów – mówi Marek Cecuła, prezentując kolejne pomieszczenia.

Studio Ceramiczne – profesjonalnie wyposażona pracownia, spełniająca warunki do prowadzenia eksperymentalnej i twórczej działalności: to kreatywny warsztat dla designerów, ceramików i artystów.  DCK będzie dążyć do połączenia lokalnego środowiska twórczego ze sztuką międzynarodową, zaktywizowanie artystycznie utalentowanej młodzieży – to stworzy możliwość wejścia Kielc w światowy, designerski nurt. Studio ceramiczne jest szansą na realizację „Rezydencji” oraz „Edukacji alternatywnej” – programów stawiających sobie za cel rozwój współczesnego wzornictwa ceramicznego.
– Dzięki programowi „Edukacja alternatywna” możemy rozpocząć  współpracę z polskimi i zagranicznymi uczelniami artystycznymi oraz środowiskiem studenckim. Program „Rezydencja” skierowany do designerów, artystów, ceramików i architektów, promować będzie współczesne wzornictwo ceramiczne (ceramic design) – mówi Cecuła.

DCK będzie generować i inspirować realizację projektów dotyczących życia miasta i jego mieszkańców, a także prowadzić niezależne kolegium kreatywnego dyskursu, dotyczącego roli i wartości społecznego designu – otwarte forum służące wielostronnej komunikacji i kształtowaniu opinii. To także  miejsce wprowadzania w przestrzeń miasta akcji artystyczno-kulturalnych i plastycznych, które pobudzą i urozmaicą codzienne życie mieszkańców. Są również plany współpracy z biznesem: Design Centrum będzie pełnić rolę platformy, na której spotkają się producent, projektant i designer.

Jednak nadrzędnym celem DCK jest wspieranie kreatywnych działań lokalnego środowiska oraz tworzenie nowych dróg rozwoju miasta poprzez design.

Konsekwentna realizacja tej innowacyjnej strategii spotkała się z ogromnym uznaniem Światowej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej, która w roku 2011 przyznała Kielcom medal “WIPO Award for Creativity”.

Justyna Żukowska

Design Centrum Kielce Powrót do listy artykułów