O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością. Gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością.

Wzgórze Zamkowe – wzniesienie w centrum Kielc, nazwa tego terenu związana jest z wybudowaniem  w latach 40. XVII wieku Pałacu Biskupów Krakowskich, który często nazywany był zamkiem. Wzgórze jest bocznym ramieniem Psich Górek, wchodzących w skład przebiegającego przez południową część miasta Pasma Kadzielniańskiego.
„Wzgórze Zamkowe” to również nazwa, imponującego swym wyglądem,  kompleksu budynków nowej instytucji kultury, gdzie działają: Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej oraz Design Centrum Kielce.

Kompleks ma powierzchnię ponad 2500 m kw., pełni on funkcję nie tylko wystawienniczą, ale przede wszystkim edukacyjną. Jak podkreśla dyrektor centrum Janusz Knap:
 – Zamkowa 3 to adres szczególny dla kielczan – mówi Janusz Knap, dyrektor Wzgórza Zamkowego. – Ponura historia znajdującego się tutaj ciężkiego więzienia na zawsze pozostanie w ich pamięci. To jedno z najstarszych więzień w Polsce. Zostało ono założone przez władze carskie, od początku swego istnienia było miejscem tortur i przetrzymywania więźniów politycznych – stało się tragicznym obrazem polskiej rzeczywistości tworzonej przez zaborców, dwie wojny światowe, okupację hitlerowską i sowieckie wpływy po wojnie. To stąd w 1846 roku na syberyjską katorgę wyruszył ksiądz rewolucjonista Piotr Ściegienny. To tu w  1939 roku, wraz z przejęciem więzienia przez gestapo, rozpoczął się  hitlerowski terror. W celach umieszczano około dwa tysiące osób, przy murze odbywały się egzekucje. Przez katownię na Zamkowej przeszło ponad 16 000 osób. Gdy w styczniu 1945 roku Armia Czerwona wkroczyła do Kielc, więzienie przejęli funkcjonariusze NKWD. Pierwszymi ofiarami stali się kieleccy prawnicy, a następnie żołnierze podziemia, AK i NSZ.

Liczba ofiar kieleckiego więzienia jest bardzo trudna do ustalenia z powodu tajnych, nie rejestrowanych egzekucji. Więzienie przy Zamkowej istniało do lat 70. XX wieku. Stare budynki niszczały, aż władze miasta stworzyły szansę na właściwe wykorzystanie tego miejsca. Dziś przeszłość spotka się tu z przyszłością. Projekt rewitalizacji Śródmieścia Kielc, realizowany przy współudziale środków unijnych, pozwolił na stworzenie w odnowionych budynkach powięziennych siedziby Design Centrum Kielce oraz Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej. Ponury więzienny budynek zmienił swoją funkcję.  Dawne cele mieszczą teraz  galerię, studio ceramiczne, pracownię 3D, warsztat modelarsko-stolarski, bibliotekę, a ekspozycja edukacyjno-muzealna pozwoli poznać dorobek poprzednich pokoleń kielczan, dla których słowa patriotyzm i ojczyzna stanowiły wartość najwyższą.

Dr Marek Maciągowski, dyrektor Ośrodka Myśli Patriotycznej zaznacza:
Ośrodek będzie miał funkcję nie tylko wystawienniczą, ale przede wszystkim edukacyjną, skierowaną do młodzieży: uczniów starszych klas szkół podstawowych, gimnazjalistów, licealistów i studentów. Chcemy stawiać szczególny nacisk na ludzi związanych z Kielcami, którzy walczyli o Polskę. Na dziedzińcu Wzgórza stanie pomnik księdza Józefa Pawłowskiego, w latach 1936-1939 rektora kieleckiego Seminarium Duchownego, który zginął w Oświęcimiu. Planowane jest także stworzenie alei pamięci osób zamordowanych w więzieniu przy ul. Zamkowej. Misją Ośrodka  jest kształtowanie i upowszechnianie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz  budzenie poczucia dumy z dokonań przeszłych pokoleń, dorobku cywilizacyjnego, gospodarczego i naukowego mieszkańców miasta i regionu. W odnowionych pomieszczeniach znajdzie się ekspozycja stała, której scenariusz przygotowali kieleccy historycy, a koncepcja została opracowana w pracowni architektonicznej Mirosława Nizio. Chcemy pokazać, głównie młodym mieszkańcom naszego miasta i regionu, że możemy być dumni z dokonań i przodków: ich pracy dla Polski i patriotycznej postawy. To właśnie tu, w Kielcach i okolicy patriotyzm nie był pustym hasłem, a do walki o Polskę i wolność stawały całe pokolenia –  podkreśla dyrektor Maciągowski. Inspirowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowo-badawczej i popularyzatorskiej oraz działalności wydawniczej w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej – to zadania Ośrodka.  Inicjowanie przedsięwzięć o charakterze wychowawczym wśród młodzieży na terenie miasta oraz prezentowanie dorobku młodzieży szkolnej w zakresie wychowania patriotycznego – to główne jego cele.

Uroczyste otwarcie Wzgórza Zamkowego jest planowane na 22 czerwca, ale ośrodek już teraz prowadzi działalność dokumentacyjną i edukacyjną: to tu odbyły się organizowane przez pracowników „Wzgórza” spotkania z kielczaninami: Mariuszem Malcem reżyserem filmu „Oni szli Szarymi Szeregami” i Januszem Siwkiem, członkiem Szarych Szeregów. W marcu kieleccy licealiści spotkali się z Philipem Bialowitzem, jednym z ostatnich żyjących uczestników buntu więźniów obozu zagłady w Sobiborze (woj. lubelskie), który opowiadał im o holokauście. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego przy współpracy Ośrodka.

Paweł Treger

Gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością. Powrót do listy artykułów