O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
  • Redaktor naczelna
    Maria Malinowska,
    tel. 601 466 408
    e-mail:
    mariamal@op.pl
    redakcja@magazynkielce.pl

     
  • Redaguje zespół
    Adres redakcji:
    Drukarnia Duet
    ul. Górna 11a
    25-415 Kielce
     

 

   Aktualności Aktualności

Centrum Geoedukacji – fundusze unijne dla geoturystyki. Centrum Geoedukacji – fundusze unijne dla geoturystyki.

Centrum Geoedukacji w Kielcach to nowoczesny obiekt wkomponowany w urokliwy krajobraz rezerwatu przyrody nieożywionej Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego, zrealizowany dzięki inicjatywie Geoparku Kielce – jednostki Urzędu Miasta Kielce zajmującej się administrowaniem obiektami geologicznymi i promocją geoturystyki na obszarze miasta.

Ta nowo powstała atrakcja turystyczna, która częściowo udostępniona, przyciąga rzesze turystów z całej Polski, została zrealizowana jako kluczowe zadanie inwestycyjne w ramach projektu ,,Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny’’.  Projekt o łącznej wartości 32 350 000, PLN uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Gospodarczego z Działania 6.4 ,,Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym’’ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Pełne zakończenie projektu przewidziane jest na koniec maja bieżącego roku.

W ramach obiektu zlokalizowano szereg elementów wydatnie wzbogacających ofertę Świętokrzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego, jako produktu turystycznego – zwłaszcza w zakresie tak popularnej ostatnio geoturystyki. Należą do nich przede wszystkim:
• Galeria Ziemi – zespół trzech sal ekspozycyjnych o łącznej powierzchni ponad 800 m2, prezentujący różne aspekty georóżnorodności Gór Świętokrzyskich, w tym wystawę dewońską przybliżającą w atrakcyjnej, nowoczesnej formie najciekawsze znaleziska ze skał tego okresu występujących w naszym regionie
• Kapsuła-symulator ,,Podróż do wnętrza Ziemi’’ – niezwykłe kino 5D, które zabierze uczestników w fascynującą podróż do wnętrza skorupy ziemskiej, rozpoczynającą się tuż pod….Centrum Geoedukacji
• Klub Miłośników Geologii – zespół pomieszczeń służących edukacji geologicznej dla dzieci i młodzieży, w których nauka odbywa się poprzez niezwykłą zabawę z wykorzystaniem okazów skał, minerałów i skamieniałości, a także pomocy multimedialnych Centrum Geoedukacji to także część konferencyjna z nowoczesną salą wyposażoną w odpowiedni sprzęt multimedialny oraz pomieszczenia administracyjne pełniące zarazem funkcję punktu informacyjno-kontaktowego Geoparku Kielce i projektowanego Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego.

Realizacja budowy Centrum Geoedukacji to kolejny, ważny krok w promocję walorów turystycznych miasta Kielce i regionu świętokrzyskiego, jako geoturystycznego raju, w którym edukacja i przygoda z geologią są na wyciągnięcie ręki.

Uroczyste otwarcie Centrum Geoedukacji wraz z pełną infrastrukturą planowane jest na 24 maja bieżącego roku. Dni otwarte Centrum na, które, już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych będą miały miejsce w dniach 25-26 maja b.r.
 

Centrum Geoedukacji – fundusze unijne dla geoturystyki. Powrót do listy artykułów