O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

dr Jan Główka „Mieszkaniec tutejszy jest pracowity...” dr Jan Główka „Mieszkaniec tutejszy jest pracowity...”

Biskupi krakowscy to przez wiele stuleci właściciele Kielc i najbliższego regionu. To właśnie oni decydowali aż po koniec XVIII w. o codzienności kieleckich mieszczan, to właśnie za przyzwoleniem kościoła krakowskiego można było w mieście nad Silnicą rozwijać budownictwo, zajmować się handlem i rzemiosłem.
Kielce w minionych wiekach były na uboczu ważnych wydarzeń historycznych i politycznych, rozwijały się może wolniej niż miasta królewskie, takie chociażby jak pobliskie Chęciny, posiadały jednak wszelkie atrybuty miejskości. Mieszkańcy Kielc, którzy w swej dużej części pracowali dla dworu biskupiego w położonym na wzgórzu pałacu, zabiegali o przywileje pozwalające na efektywne spożytkowanie umiejętności i sankcjonujące ich rzemieślniczą biegłość.
Chociaż określani przez niektórych mianem „mieszczanków”, a nie mieszczan, z racji łączenia zawodów miejskich z profesją rolniczą, bez wątpienia wypełniali wszelkie wymogi związane ze statusem osiadłego, wielopokoleniowego mieszczaństwa.
Jednym z dobrodziejów naszych kieleckich przodków był biskup Kazimierz Łubieński, który w roku 1712 nadał kieleckim rzemieślnikom przywilej, niedawno pozyskany do zbiorów Muzeum Historii Kielc, określający m.in. warunki uczestnictwa kieleckich rzemieślników w nabożeństwach odprawianych przed ołtarzem bł. Jana Kantego i św. Marcina w kieleckiej kolegiacie.
Kazimierz Łubieński herbu Pomian studiował w Krakowie i Rzymie, przez długie lata był administratorem generalnym diecezji krakowskiej, a w roku 1711 został mianowany biskupem krakowskim. Jest określany mianem jednego z odnowicieli życia religijnego duchowieństwa. Zainicjował przebudowę kieleckiej kolegiaty - dzisiejszej katedry pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i św. Konstantyna - gdy w maju 1719 r. rozpoczęto budowę nowego prezbiterium.
Warto dodać, że kieleccy mieszczanie wielokrotnie byli obdarowywani różnymi przywilejami, w miarę rozwoju organizmu miejskiego i regulowania ich codziennych potrzeb. W roku 1479 przywilej królewski ustanawiał jarmarki na Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny i w pierwszą niedzielę po św. Franciszku. W roku 1502 biskup Piotr Tomicki wydał przywilej dla kieleckiego cechu szewców. W roku 1553 starosta kielecki Hieronim Szafraniec uzyskał przywilej wolnej eksploatacji rud żelaza i prowadzenia kuźnic we wsiach okalających Kielce od zachodu.
W roku 1606 przywilej cechowy otrzymali kieleccy rzeźnicy. Dokument określał m.in. sposób przyjmowania do cechu: (…) A najprzód którykolwiek, lub obywatel miasta tego, lub przychodzień chciał bić rzeź, czeladników chować oraz uczniów w naukę przyjmować, powinien pójść do starszych i prosić aby do cechu był przyjęty. Którego starsi [...] namyślą się nieco względem przyjęcia jego i dadzą mu zatym informacyję, to jest aby miał metrykę poczciwego urodzenia swego i z nią żeby do urzędu miejskiego poszedł i prawa miejskie przyjął i stamtąd o przyjęciu siebie na mieszczanina przyniósł dokument pod pieczęcią miejską[...]. Warto zauważyć, że wspomniano tutaj o konieczności przedstawienia metryki poczciwego urodzenia, która otwierała drogę do uzyskania obywatelstwa miasta, potwierdzonego dokumentem opatrzonym pieczęcią miejską.
Wspomniany już biskup Kazimierz Łubieński w 1711 r. wydał postanowienie, aby rzeźnicy z okolic Kielc …potajemnie i skrycie w mieście mięsa przedawać nie ważyli się.
Ponad dwieście lat później, w 1839 r., ustalono, że Kielce otrzymują przywilej dodatkowego dnia targowego w piątek każdego tygodnia.
Obraz miasta i jego mieszkańców, wyłaniający się spośród zakurzonych zapisów, świadectw przeszłości, przekazuje nam wiedzę o dawnych mieszkańcach Kielc, którzy byli pracowici, bogacili się, zabiegali o przywileje i korzyści, zaprzeczając nieprzychylnemu osądowi XIX-wiecznego autora „Pamiętnika Sandomierskiego”, że mieszkaniec tutejszy jest ciężki, leniwy i na małem przestający.


Dr Jan Główka
Muzeum Historii Kielc
 

dr Jan Główka „Mieszkaniec tutejszy jest pracowity...” Powrót do listy artykułów