O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Politechnika wspiera gospodarkę Politechnika wspiera gospodarkę

Politechnika Świętokrzyska ma kolejne powody do dumy: otwarto dwa nowoczesne laboratoria, dzięki którym możliwe będzie uruchomienie nowego kierunku – wzornictwo przemysłowe. Rozpoczęła też współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą oraz dwiema świętokrzyskimi firmami:  kielecką „Iskrą” i  „Sefako” z Sędziszowa. Ta, największa w regionie, uczelnia techniczna kształci na pięciu wydziałach - w ramach 16. kierunków i  50. specjalności – ponad 10 tys. studentów. Uczelnia ma prawo  doktoryzowania w siedmiu dyscyplinach technicznych i habilitowania w trzech dyscyplinach. Zatrudnia około 430. nauczycieli akademickich.
 

W październiku podpisane zostały umowy między Politechniką Świętokrzyską i krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Zakładami Precyzyjnymi „Iskra” w Kielcach i sędziszowską Fabryką Kotłów „Sefako” –  powstało konsorcjum, które przez trzy lata będzie realizować wspólny projekt „Technologie laserowego spawania dla energetyki i ochrony środowiska”. Rezultatem prac konsorcjum mają być wytrzymalsze kotły grzewcze oraz świece zapłonowe do silników na biogaz. Badania będą realizowane na Politechnice Świętokrzyskiej i AGH, w zakładach przemysłowych z kolei prowadzone będą prace o charakterze konstrukcyjnym i eksploatacyjnym. Od 56. lat  w zakładach „Iskra” produkowane są świece zapłonowe do samochodów osobowych, średnio 50 tysięcy sztuk miesięcznie.
– Cały czas pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, które sprawią, że nasze produkty będą bardziej konkurencyjne. Współpraca w ramach konsorcjum na pewno nam to ułatwi – mówi Jolanta Szewczyk, prezes zarządu Iskry.
– Aby utrzymać się na rynku fabryka musi stosować rozwiązania innowacyjne, wytwarzać także świece specjalistyczne – mówi prof. Bogdan Antoszewski kierownik projektu. 
– Wyniki badań w naszych laboratoriach będą od razu wdrażane w gospodarce  a technologie, które stworzymy, mogą być wykorzystywane w przemyśle. Konsorcjum jest przykładem tego, w którą stronę powinny iść polskie uczelnie. To największe przedsięwzięcie badawcze w historii uczelni: projekt został wyłoniony w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, potrwa 30 miesięcy, jego koszt to 3,5 mln zł. – dodaje prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

W dniu podpisania porozumienia o powołaniu konsorcjum  otwarto na Politechnice dwa nowoczesne laboratoria.

Laboratorium Niekonwencjonalnych Technologii Wytwarzania w którym studenci będą mogli wykonywać i od razu testować różnego rodzaju prototypy nowych urządzeń na podstawie wprowadzonych do systemu danych cyfrowych. Laboratorium zostało wyposażone w sprzęt o wartości prawie 3,4 mln zł, niezbędny do wytwarzania i precyzyjnych pomiarów prototypów. Laboratorium Inżynierii Odwrotnej umożliwi z kolei wirtualną wizualizację modeli w naturalnej wielkości – będzie można zmierzyć i zanalizować każdy wynalazek już na etapie jego dokumentacji technicznej. Trójwymiarowy skaner optyczny, system wirtualnego projektowania oraz maszyna współrzędnościowa kosztowały około 1,6 mln zł.  To krok, by uruchomić na Politechnice Świętokrzyskiej nowy kierunek – wzornictwo przemysłowe. Wyposażenie nowych laboratoriów w najnowocześniejsze technologie kosztowało blisko 5 milionów złotych. 
Pieniądze pochodziły z funduszy unijnych, to właśnie dzięki funduszom z programów operacyjnych Rozwój Polski Wschodniej oraz Innowacyjna Gospodarka możliwe było stworzenie i wyposażenie tych laboratoriów. Laboratoria na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn będą wykorzystane w pracach badawczych, a także w realizacji projektów wspierających gospodarkę – podkreśla prof. Stanisław Adamczak.
– Politechnika Świętokrzyska jest uczelnią, która realizuje ponad 20 projektów dofinansowanych przez UE, wartych łącznie blisko trzysta milinów złotych. Te inwestycje są ważne nie tylko dla rozwoju dydaktycznego uczelni. Cieszy to, że Politechnika Świętokrzyska podejmuje działania, dzięki którym korzyści z takich inwestycji ma też nasza gospodarka  – powiedziała Iwona Wendel, wiceminister rozwoju regionalnego goszcząca w październiku na uczelni.

Justyna Żukowska

 

Politechnika wspiera gospodarkę Powrót do listy artykułów