O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Wiek zdarzeń Wiek zdarzeń

Wiek zdarzeń

W 1908 r. w Kielcach powstało Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Dla potrzeb muzeum kieleccy krajoznawcy otrzymali od szkoły handlowej żeńskiej przy ul. Bazarowej prawo do użytkowania lokalu składającego się z dwóch pomieszczeń. Organizatorem pierwszych kolekcji i ekspozycji, a później wieloletnim kustoszem kieleckiej placówki był weteran powstania styczniowego Tadeusz Szymon Włoszek.
Pod koniec 1908 r. zbiory muzealne liczyły ponad 1500 pozycji, wśród których można wymienić wykopaliska archeologiczne, zbiory etnograficzne, obrazy, zegary, meble, książki, eksponaty z zakresu entomologii, przyrody, paleontologii, numizmatyki.
W połowie 1909 r. z uwagi na rozrastający się zasób muzealiów wynajęto nowy trzypokojowy lokal przy ulicy Mickiewicza 14, który było jednocześnie mieszkaniem kustosza T. Włoszka. W 1913 r. muzeum dostało nowe pomieszczenia w kamienicy przy
ul. Leonarda (obecnie św. Leonarda), należącej do rejenta Halika. W trzech pokojach przylegających do mieszkania Tadeusza Włoszka na parterze budynku mieściły się sale wystawowe i magazyny.
W 1923 r. w kieleckim oddziale PTK powstała oddzielna sekcja, „(…) której zadaniem ma być realizowanie projektu budowy własnego gmachu”. Rok później w czasie zjazdu nauczycieli szkół powszechnych w Kielcach stwierdzono konieczność poprawy warunków kieleckiego muzeum, które spełniało szczególnie ważną rolę w procesie edukacji: Odwiedzają je liczne wycieczki młodzieży szkolnej z całej niemal Polski, szukając w nim pouczającego zobrazowania natury i bogactw Gór Świętokrzyskich. W szerokiej mierze korzystają stale z muzeum wszystkie powszechne i średnie szkoły kieleckie dla celów poglądowego nauczania. Darzą również muzeum kieleckie zainteresowaniem i uznaniem poważne koła uczonych.
Działacze PTK wskazali, że najlepszą lokalizacją dla nowego gmachu muzealnego mógłby być plac zajmowany przez cerkiew prawosławną u wlotu ulicy Mickiewicza. Projektowany gmach (…) mieściłby obok sal muzealnych, mieszkanie dla kustosza i pomocniczego personelu, również salę prelekcyjną, której tak Kielcom brakuje, oraz kilka sal, zarezerwowanych na ogólne potrzeby kulturalno-oświatowe. Projekt zakładał, że gmach muzeum będzie zwrócony frontem ku zachodowi i składać się będzie z pawilonów z zadaszoną kolumnadą w półkolu, obejmująca od południa i północy plac, na którym stanąć miał „Pomnik Wolności”.
W 1926 r. zamierzano wynająć w kamienicy przy ul. Leonarda osiem pomieszczeń na piętrze, a  w 1927 r. Komisja Muzealna Rady Głównej PTK rozważała możliwość nabycia domu na pomieszczenie muzeum za sumę 75 000 zł.
W 1930 r. muzeum miało lokal składający się – jak pisze Władysław Antoniewicz w „Ziemi” z 1930 r. – (…) z trzech pokojów wystawowych, z mieszkania kustosza (pokój i kuchnia), oraz z pokoju z biblioteką i ze zmagazynowanymi pakami ze zbiorami geologicznymi, zebranymi przez dr J. Czarnockiego (…).
Po śmierci Tadeusza Włoszka w 1933 r. kustoszem został Sylwester Kowalczewski. W 1938 r. muzeum posiadało zbiory skolekcjonowane w ośmiu działach: geografia, geologia, botaniczno-leśny, zoologiczny, etnograficzny, prehistoryczny, historyczny, księgozbiór i archiwum.

W latach dwudziestolecia międzywojennego w muzeum organizowano wystawy czasowe. Najważniejsze z nich to: wystawa napoleońska (1921), wystawa z okazji rocznicy zgonu Stefana Żeromskiego (1924), wystawa książki polskiej (1925), wystawa z okazji 100 rocznicy powstania listopadowego (1930) i „Wystawa Świętokrzyska” (1936).
Do tych świetnych tradycji nawiązuje Muzeum Historii Kielc, które otwarło swoje ekspozycje równo w setną rocznicę utworzenia Muzeum PTK, a w lutym 2013 r. obchodziło skromny jubileusz 5-lecia, sto lat od czasu otwarcia nowej siedziby w gmachu przy ul. św. Leonarda.

dr Jan Główka
 

 

Wiek zdarzeń Powrót do listy artykułów