O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

W hołdzie Staszicowi W hołdzie Staszicowi

Stanisław Staszic, uczony, jeden z najświetniejszych umysłów epoki oświecenia, zasłużył na wdzięczność mieszkańców Kielc z wielu powodów. Rozpoznał bogactwa surowcowe ziemi świętokrzyskiej, rozwijał przemysł w Zagłębiu Staropolskim, założył w roku 1816 w naszym mieście Szkołę Akademiczno-Górniczą, czyli pierwszą polską politechnikę.

Dziewięćdziesiąt lat po tym ostatnim wydarzeniu w kieleckim parku odsłonięto jego pomnik. Fundację tę zawdzięczamy prezydentowi miasta Władysławowi Garbińskiemu, który uzyskał od władz rosyjskich zgodę na ustawienie obelisku. Już w 1904 r., jak wynika z korespondencji gubernatora kieleckiego do władz miejskich, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, do którego zwrócono się za pośrednictwem Generalnego Gubernatora Warszawskiego, wydało zgodę na fundację pomnika, pod warunkiem, że jego odsłonięciu nie będą towarzyszyć specjalne obchody i uroczystości o charakterze narodowym.

Ustawienie pomnika Staszica w Kielcach poprzedziła akcja zbierania w całym kraju pieniędzy na jego fundację. Nie przyniosła jednak oczekiwanych rezultatów, skoro pomimo apeli zamieszczanych w prasie zebrano niewiele ponad 500 rubli. Spośród osób, które wpłaciły większe sumy „Gazeta Kielecka” wymieniła Aleksandra Moesa (100 rb.) właściciela dóbr Udorz w powiecie olkuskim – znanego hodowcę koni półkrwi i Hermana Poznańskiego (215 rb.) właściciela folwarków w Czarncy i Nieznanowicach. Władze samorządowe Kielc przeznaczyły na fundusz budowy pomnika 130 rubli, w mieście zebrano 80 rubli a redakcja „Gazety Kieleckiej” ofiarowała 5 rubli.

Dwunastego maja 1906 r. w kieleckim parku miejskim przeprowadzono wizję lokalną. Rozważano dwa projekty umieszczenia pomnika (...) jeden obliczony na szerszy zakrój, na przyszłość, miał na względzie, że ogród inną przybierze postać, po odprowadzeniu koryta Silnicy dalej i po rozszerzeniu całej plantacji miejskiej. Wskazywał tedy na miejsce nad nowym stawem.

Drugi z projektów (...) wskazujący miejsce pomnika w jednym z kręgów po lewej stronie, na środku ogrodu, większością głosów zyskał zatwierdzenie  (...).
Oto opis miejsca w którym ustawiono pomnik: W środku głównej alei parku, obok placyku dla orkiestry, jest drugi placyk, wybrukowany płytami kamiennymi. Na środku greckiej ławki półkolistej z ozdobami w stylu Ludwika XIV wznosi się pomnik, wykonany z białego kamienia szydłowieckiego, utrwalonego olejno. Na obelisku, na którym stanie bronzowe popiersie widnieją słowa: Stanisławowi Staszicowi/ Miłośnikowi ziemi ojczystej/ Rodacy”. Napis na cokole pomnika był następujący: „r. 1906/ Paść może i naród wielki/ zginąć tylko nikczemny!.../ Staszic”.
Zakładano, że popiersie Staszica będzie odlane z brązu według modelu Ludwika Kaufmanna, w zakładzie artystyczno - kamieniarsko - rzeźbiarskim W. Smyczyńskiego w Kielcach.

Odstąpiono jednakże od pierwotnych zamierzeń i na pomniku umieszczono żeliwny, cyzelowany i brązowiony biust, przedstawiający postać Staszica w surducie z wielką wstęgą i gwiazdą Orderu Orła Białego.

Obelisk odsłonięto 2 września 1906 roku, a uroczystości przybrały formę zabawy trwającej do wieczora, przy stolikach w parku (...) zasiadły damy, sprzedające confetti, serpentini i żetony pamiątkowe (…).

Nie był to koniec perypetii z pomnikiem. Zgromadzone wcześniej fundusze nie pozwoliły na zlecenie artyście rzeźbiarzowi wykonania popiersia odpowiednio dostosowanego do formy obelisku i całości otoczenia. Dopiero w roku 1908 na obelisku pojawiła się nowa rzeźba wykonana w marmurze karraryjskim przez artystów rzeźbiarzy Wacława Smyczyńskiego  i Wincentego Skuczyńskiego. Nowe popiersie Stanisława Staszica do dziś wzbudza zaciekawienie spacerowiczów w głównej alei kieleckiego parku miejskiego.

dr Jan Główka
Muzeum Historii Kielc
 

W hołdzie Staszicowi Powrót do listy artykułów