O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Politechnika kształci zgodnie z oczekiwaniami rynku Politechnika kształci zgodnie z oczekiwaniami rynku

– Nie ustajemy w dążeniach do rozwoju organizacyjnego i unowocześniania bazy dydaktyczno-naukowej, gdyż to fundamenty wyższej jakości kształcenia. Wprawdzie z przedstawionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowania rekrutacji na studia w roku akademickim 2012/2013 wynika, że najbardziej obleganymi uczelniami były politechniki, jednak istotne jest, by w tym gronie znajdowała się Politechnika Świętokrzyska. By najzdolniejsza młodzież nie wyjeżdżała na studia do innych ośrodków akademickich. Stanie się tak, jeśli kształcić będziemy dobrze i zgodnie z oczekiwaniami rynku – mówił prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, rektor Politechniki Świętokrzyskiej podczas inauguracji roku akademickiego.

Dzięki stałemu rozwojowi potencjału dydaktycznego i unowocześnianiu kształcenia studenci na Politechnice Świętokrzyskiej mają znakomite warunki do podnoszenia swoich kompetencji, a dzięki temu przemysł zyskuje dobrze przygotowanych do pracy specjalistów. Na początku kwietnia Politechnika Świętokrzyska przystąpiła do realizacji kolejnego projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Projekt przewiduje uzupełnienie bazy dydaktycznej i badawczej czterech laboratoriów na kierunku Inżynieria Środowiska oraz Geodezja i Kartografia: w laboratorium Hydrauliki i Hydrologii powstaną cztery nowe stanowiska laboratoryjne, w Pracowni Analiz Środowiskowych powstanie nowoczesne stanowisko do badania ilości i jakości opadów atmosferycznych. O nowoczesny sprzęt i nowe stanowiska badawcze wzbogacą się również laboratoria Geotechniki i Laboratorium Fotogrametrii i Teledetekcji. Zaplanowana modernizacja laboratoriów to efekt wieloletnich doświadczeń i ogromnej wiedzy zawodowej pracowników uczelni. Wyboru urządzeń do modernizacji i rozwoju pracowni badawczych dokonano na podstawie potrzeb pojawiających się  w czasie pracy badawczej i dydaktycznej; potrzeb, które wiążą się również z dynamicznym rozwojem nauki i techniki w kraju i na świecie. Zakupiona przez Politechnikę nowoczesna aparatura będzie spełniała wszystkie wymagania dotyczące norm w zakresie bezpieczeństwa, ekologii i ekonomii użytkowania, pozwoli też na podniesienie standardów nauczania poprzez lepszą wizualizację badanych procesów. Dotychczasowe doświadczenia uczelni posiadających nowoczesną aparaturę badawczą wykazują,  że studenci znacznie częściej wyrażają chęć aktywnego uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych, co ma ogromny wpływ na podniesienie jakości kształcenia. Ponadto rozwój techniki badawczej i posiadanie przez uczelnię sprzętu porównywalnego z tym, którym dysponują wiodące jednostki naukowe w kraju i Europie podniesie prestiż uczelni, jedynego ośrodka naukowo-technicznego w regionie.
Politechnika Świętokrzyska, dzięki ciągłemu rozwojowi i inwestycjom w infrastrukturę naukową, jest coraz wyżej notowana w różnego rodzaju rankingach. W ogłoszonym w marcu rankingu tygodnika „Wprost”, powstającego na podstawie badania wśród największych polskich firm, które w 2011 roku osiągnęły największy przychód – przedstawiciele  redakcji „Wprost” wysyłali ankiety do osób reprezentujących zarządy 500. firm, w których prosili o wskazanie pięciu kierunków studiów, których absolwentów firma najczęściej przyjmuje do pracy, oraz w ramach każdego z kierunków po pięć uczelni, których absolwentów najchętniej widzi wśród kandydatów.
Na liście 50. polskich uczelni, których absolwenci są najbardziej pożądani przez pracodawców na wysokim, 25. miejscu znalazła się Politechnika Świętokrzyska, wyprzedzając kilka renomowanych uniwersytetów, w tym Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Uniwersytet Śląski. Politechnika Świętokrzyska pojawia się także w dwóch zestawieniach poszczególnych kierunków studiów, najbardziej pożądanych przez pracodawców: to mechanika, budowa maszyn, automatyka i robotyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

Justyna Żukowska
 

Politechnika kształci zgodnie z oczekiwaniami rynku Powrót do listy artykułów