O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

220 rocznica powstania kościuszkowskiego. 220 rocznica powstania kościuszkowskiego.

W kieleckiej katedrze 10 października 1861 r. w czasie nabożeństwa za Tadeusza Kościuszkę kielczanie mogli obejrzeć w głównej nawie symboliczną czarną trumnę, portret Naczelnika i położone obok kule armatnie, a czas manifestacji narodowych przed wybuchem powstania styczniowego podkreślał wymowę tej swoistej ekspozycji.

Przypomniano wówczas o wydarzeniach z końca ubiegłego wieku. Gdy wojska powstańcze dowodzone przez Tadeusza Kościuszkę rozpoczęły walkę z Rosjanami, w kwietniu 1794 roku w Kielcach i okolicznych miejscowościach, rozpoczęła się organizacja pomocniczych oddziałów, którym Naczelnik wysłał na pomoc oddział pospolitego ruszenia. W obozie pod Połańcem 13 maja Kościuszko wydał rozkaz rotmistrzowi Stanisławowi Radońskiemu (...) Aby broń, w Kielcach znajdującą się zabrał i nią ochotników pieszych lub strzelców, których także ma werbować uzbroił.

Chorąży milicji powiatu chęcińskiego Ochotnicki otrzymał rozkaz (...) ażeby się skutecznie zatrudnił uzbrojeniem wszystkich obywateli miasta Kielc, ażeby czuwał nad bezpieczeństwem miasta, aby przykładem swoim wzbudzał w obywatelach zapał i zachęcał ich do podniesienia broni przeciw nieprzyjaciołom Ojczyzny. Złych i niechętnych obywateli, lub zdrady knujących, jeżeliby się tacy znaleźli, aby miał na oku i takowych Komisji Porządkowej donosił. (...) A w miarę ludzi zwerbowanych i usposobionych deklaruję mu patent wyższej rangi konferować.

Wydarzenia które pozostawiły w Kielcach trwałe ślady pobytu Tadeusza Kościuszki, poprzedzone zostały 6 czerwca 1794 roku ważnym epizodem bitwy pod Szczekocinami na polach wsi Wywła. Kilkunastotysięczna armia Naczelnika została pobita przez 24-tysięczne wojska rosyjsko-pruskie, po czym osłaniana przez jazdę generała Eustachego Sanguszki wycofała się przez Małogoszcz i Chęciny do Kielc. W bitwie szczekocińskiej zginęło ponad 1000 powstańców, generałowie Wodzicki i Grochowski zostali pochowani prawdopodobnie w Małogoszczu, a rannych w pośpiechu przetransportowano do Kielc.

W Kielcach (9-10 czerwca 1794 r.) Kościuszko ogłosił Raport do narodu o klęsce szczekocińskiej, w którym pisał o zaskoczeniu spowodowanym pojawieniem się wojsk pruskich obok oddziałów rosyjskich. Drugim ważnym dokumentem wydanym w Kielcach był Ordynans do Siły Zbrojnej Narodowej względem wkraczania w kraje nieprzyjaciół naszych. W świetle najnowszych badań nie można potwierdzić wiadomości, że u boku T. Kościuszki w Kielcach był Julian Ursyn Niemcewicz, uznawany za autora Raportu. W ocenie znakomitego historyka Tadeusza Korzona, kielecki epizod Kościuszki miał swoje pozytywne aspekty: Kościuszko cofnął się pod Kielce, gdzie wkrótce przyprowadził do porządku rozproszone wojsko swoje (...). Pobyt Tadeusza Kościuszki w Kielcach zakończył się po dwóch dniach wymarszem w stronę Warszawy przez Zagnańsk, Lipowe Pole, Szydłowiec, Radom i Jedlińsk.

Fakty te zostały przypomniane 14 i 15 października 1917 roku podczas obchodów kościuszkowskich w Kielcach, których niezwykle uroczysty charakter spowodował wzrost nastrojów patriotycznych w przededniu odzyskania niepodległości w listopadzie 1918 r. Na skrzyżowaniu ul. T. Kościuszki z ulicą Leonarda, 28 października 1917 roku, w stuletnią rocznicę śmierci Naczelnika, umieszczono obelisk przypominający przechodniom, że tutaj w 1794 roku obozowały wojska powstańcze.

O Tadeuszu Kościuszce przypomina także płyta pamiątkowa umieszczona na katedralnej dzwonnicy (obecnie na Wzgórzu Zamkowym), a także historia przedmiotów związanych z postacią Naczelnika takich jak fotel Kościuszki przechowywany przed I wojną światową w miejscowym Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego oraz fragment skrwawionego w czasie bitwy pod Maciejowicami ubioru Naczelnika, prezentowany w Muzeum Historii Kielc.

Przechodnie udający się na Rynek ulicą św. Leonarda, przechodzą obok narożnej kamienicy, w której Naczelnik zamieszkał w czasie swojego krótkiego pobytu w Kielcach.

Dr Jan Główka

220 rocznica powstania kościuszkowskiego. Powrót do listy artykułów