O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Nowa siedziba BWA Nowa siedziba BWA

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach ma nowy adres: Kapitulna 2.

Instytucja działa od 5 marca 1965 r.; Biuro Wystaw Artystycznych zostało powołane do prezentowania, promocji i upowszechniania sztuki współczesnej w naszym regionie. W 49-letnią historię wpisują się działania zmierzające najpierw do pozyskania własnej siedziby i galerii odpowiednio wyposażonych i dostosowanych do prezentacji wszystkich form i dzieł sztuki współczesnej. Pomimo niewątpliwego uroku galerii „Piwnice” przy ul. Leśnej 7, w której od 35 lat BWA realizowało swoją działalność, takie warunki stworzyło jednak dopiero przekazanie mu nowej i nowocześnie wyposażonej siedziby przy ul. Kapitulnej 2 – siedziby zarówno na miarę dynamicznie rozwijającego się miasta, rosnących potrzeb kulturalnych jego mieszkańców, jak i merytorycznego potencjału BWA. Działalność galerii w nowej siedzibie zainaugurowano 10 marca, wystawą twórczości świętokrzyskich artystów „KAPITAŁ SZTUKI – twórcy/instytucja/kolekcja”. W sumie zaprezentowane zostały prace 105 artystów plastyków (malarzy, rzeźbiarzy, grafików, rysowników) oraz artystów fotografików, funkcjonujących w środowisku od wczesnych lat powojennych do chwili obecnej: tych nieżyjących i tych nadal czynnych twórczo, dojrzałych i młodych, stojących dopiero na początku swojej drogi twórczej. Wystawie towarzyszy wydawnictwo: 184-stronicowy album, którym podsumowano efekty prawie półwiecznej współpracy BWA w Kielcach z artystami świętokrzyskiego środowiska plastycznego. Jest to pierwszy w historii obszerny zarys jego dziejów, bogato ilustrowany reprodukcjami prac. – Otwarcie nowej siedziby BWA w Kielcach otwiera również nowy rozdział w historii naszej instytucji i nowe rozumienie jej funkcjonowania w panoramie kultury naszego miasta – uważa Stanisława Zacharko-Łagowska, dyrektor BWA w Kielcach.

Nowa siedziba BWA Powrót do listy artykułów