O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Współpraca z zagranicą Współpraca z zagranicą

– Nasza własna polityka zagraniczna pozwoliła nie popełniać błędów, między innymi związanych z wykorzystaniem środków unijnych. Nasi partnerzy podpowiadali nam, jak skutecznie pisać wnioski. Nie musieliśmy, dzięki współpracy z nimi, wyważać otwartych drzwi – mówi prezydent Kielc WOJCIECH LUBAWSKI w rozmowie z Pawłem Tregerem.

Panie Prezydencie, czy można powiedzieć, że samorząd Kielc prowadzi własną politykę zagraniczną?

Tak, oczywiście w ramach granic określonych przez prawo. Określa je artykuł 172 Konstytucji RP, który wyjaśnia: „(…) jednostka samorządu terytorialnego ma prawo przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw”. Przepis ten odpowiada treści artykułu 10 ust. 2 i 3 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską. Zasady, na jakich jednostki samorządu terytorialnego mogą korzystać z tego prawa, określone są w ustawach „ustrojowych” (określających ustrój jednostek samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli), tj. w ustawach: z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W jaki sposób prowadzona jest ta polityka?

Politykę zagraniczną prowadzimy poprzez współpracę z naszymi miastami partnerskimi, a są to: Gotha (Niemcy), Winnica (Ukraina), Budapeszt Czepel (Węgry), Ramla (Izrael), Orange (Francja), Yuyao (Chiny). Są też miasta, z którymi Kielce współpracują, choć nie została podpisana formalnie umowa partnerska; to Sandviken w Szwecji i Bacău w Rumunii. Współpraca ta ma na celu wymianę kulturalną, gospodarczą i informacyjną. Z doświadczeń Gotha korzystaliśmy, starając się o środki unijne i tworząc Kielecki Park Technologiczny. Dzięki temu udało nam się uniknąć wielu błędów; mówiąc po prostu nie wyważaliśmy otwartych drzwi. A teraz nasze doświadczenia przekazujemy innym naszym partnerom; jako przykład mogę podać Budapeszt Czepel, któremu pomagamy uruchomić park technologiczny.

Czy, oprócz wymiany doświadczeń i wymiany kulturalnej, współpraca międzynarodowa miasta przekłada się na konkretne efekty gospodarcze?

Na pewno tak; Kielce dobrze absorbowały środki unijne, a to dlatego, że korzystaliśmy z doświadczeń naszych partnerów i mądrze przygotowywaliśmy wnioski o dofinansowanie przedstawianych przez nas projektów, czego dowodem może być nadal zyskująca na atrakcyjności infrastruktura Kielc: zmodernizowane drogi i ulice, nowoczesny tabor autobusów miejskich, przebudowa centrum miasta. Z przeprowadzonych badań i analiz wynika, że Kielce ze względu na swój potencjał inwestycyjny i intelektualny kreują wizerunek miasta skutecznie konkurującego z innymi subregionami i ośrodkami miejskimi. Nie bez znaczenia jest też oferta Kieleckiego Parku Technologicznego oraz usługi oferowane przez Centrum Obsługi Inwestora. Dotychczasowa działalność KPT spowodowała rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy – ma tam swoją siedzibę kilkadziesiąt firm; duża ich część (około 60, 70 procent) to są firmy IT, czyli firmy informatyczne, wprowadzające najnowsze technologie. Dla nowoczesnych rodzajów działalności nieporównywalnie większe znaczenie ma jakość otoczenia biznesu oraz dostęp do wiedzy, rozumianej zarówno jako kwalifikacje pracowników, jak i zaplecze naukowo-badawcze. Budowa Kieleckiego Parku Technologicznego to jedna z najważniejszych, i z pewnością najlepiej zrealizowanych inwestycji w regionie świętokrzyskim. Możemy powiedzieć, że to były bardzo dobrze wydane pieniądze unijne. Widać, że inwestycja przynosi konkretne efekty, a w jej powstaniu pomogła nasza polityka zagraniczna.

Jakie miejsce w tej polityce zajmuje kierunek wschodni?

W ciągu ostatnich lat nawiązaliśmy kontakty z wieloma firmami chińskimi.
Z wizytą w Kielcach przebywał w lutym ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce Xu Jian. Gość z Chin odwiedził między innymi Targi Kielce i Kielecki Park Technologiczny. Powiedział, że współpraca na poziomie regionalnym jest bardzo ważnym elementem w relacjach pomiędzy dwoma państwami i podkreślił, że Kielce odgrywają tu istotną rolę. To dla nas ważny kierunek, bo tamta gospodarka jest bardzo dynamiczna.

Te kontakty trwają już jakiś czas…

Kielce prezentowały się na światowej wystawie EXPO w Szanghaju; na tę okoliczność do dystrybucji przygotowano dwa tysiące albumów o Kielcach i o Polsce – po chińsku. Na wystawę pojechała też kielecka misja gospodarcza, składająca się z miejskich urzędników, prezesów spółek, dziennikarzy i rektorów uczelni publicznych. Kielce są z pewnością jednym z tych polskich miast, które robi najwięcej, by uszczknąć coś z ogromnego tortu chińskiej gospodarki. Na efekty tej współpracy trzeba cierpliwie czekać, a przyjdą na pewno! Naszym najważniejszym partnerem w Chinach jest Yuyao, dynamicznie rozwijająca się, 800-tysięczna aglomeracja położona na wschodnim wybrzeżu, niedaleko Szanghaju, w prowincji Zheijang – z którym umowę o partnerstwie podpisaliśmy we wrześniu ubiegłego roku, podczas naszej wizyty w tym mieście. Także podczas ubiegłorocznej wizyty w Chinach prowadziliśmy rozmowy o możliwości współpracy z największym chińskim parkiem technologicznym. W Pekinie rozmawialiśmy o możliwości rozwoju KPT, współpracy dotyczącej dostępu do nowych technologii oraz komercjalizacji wiedzy. Jesteśmy świadomi, że tylko internacjonalizacja takiego przedsięwzięcia, jakim jest Park, spowoduje jego dynamiczny rozwój, a obecność w strukturach międzynarodowych pozwoli Parkowi na dotarcie do najnowszych rozwiązań technologicznych. W pekińskim Parku funkcjonuje 23 tysiące firm, których obrót wynosi 500 miliardów dolarów. Jednym z efektów wizyty w Chinach jest również nawiązanie przez Park współpracy z firmami z miasta Yuyao. Dzięki porozumieniu przedsiębiorcy z Yuyao będą mogli, na preferencyjnych warunkach, wystawiać się podczas Targów Kielce. Skorzystają także chińscy studenci. Politechnika Świętokrzyska oraz UJK przygotują dla nich specjalną ofertę. Natomiast chińscy partnerzy pomogą kieleckim przedsiębiorcom przebić się na tamtejszym rynku. Jest dobra perspektywa na rozwój naszej współpracy gospodarczej.

Przydałoby się lotnisko…

Na wszelkie możliwe sposoby i przy pomocy wszelkich dostępnych narzędzi przekształcamy Kielce w dynamiczny ośrodek gospodarczy z nowoczesną infrastrukturą, by ułatwić działalność zarówno dużym inwestorom jak i tutejszym kupcom. Musimy pamiętać, że właśnie infrastruktura, a więc, między innymi, dobra komunikacja z naszym miastem, jest jednym z kluczy do sukcesów. Stąd sztandarowa inwestycja, czyli lotnisko w Obicach, które, mimo ogromnych trudności, na jakie napotykamy na każdym kroku, zostanie zrealizowane. Istnieje już projekt portu lotniczego, a pamiętajmy: Kielecki Park Technologiczny Targi Kielce i rozwój samego miasta w XXI wieku nie jest możliwy bez lotniska! Czas jest dziś w biznesie wartością bezcenną!

Dziękuję za rozmowę.

 

Współpraca z zagranicą Powrót do listy artykułów