O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Paweł Halicki: WDK jak Plac Artystów Paweł Halicki: WDK jak Plac Artystów

Prawie 19 mln zł pochłoną prace przy modernizacji i zmianie układu komunikacyjnego wokół Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Dzięki tym pieniądzom okolica popularnego „wudeku” zyska zupełnie nowe oblicze, bardziej otwarte, zwiększające dostępność budynku i jego otoczenia, czyli – jak mówią urbaniści - przyjazne mieszkańcom.

Prace, które mają się zacząć jeszcze tej wiosny, w pewnej mierze przywrócą okolicom Wojewódzkiego Domu Kultury jej przedwojenny, lepiej wkomponowany w układ komunikacyjny miasta kształt. Warto przypomnieć, że już wtedy, w latach II Rzeczypospolitej, budynek dzisiejszego WDK, pełniący wtedy funkcję reprezentacyjnego Domu Żołnierza, służył miastu jako miejsce uroczystych spotkań, rocznicowych gali, a także zabaw karnawałowych. Stąd podziwiane do dziś eleganckie elementy wystroju, z zastosowaniem marmuru i szlachetnych gatunków drewna. Zwłaszcza wyjątkowo piękny parkiet Sali Kominkowej czy Sali Lustrzanej niezmiennie wzbudza podziw gości „wudeku”.
Z odnowionymi niedawno wnętrzami Wojewódzkiego Domu Kultury nie najlepiej kontrastuje zaniedbane otoczenie budynku. Liczące wiele dziesiątków lat nieestetyczne płyty chodnikowe, ogromny trawnik, optycznie i faktycznie blokujący dostęp do głównego wejścia, brak przestrzeni, która w bardziej naturalny sposób łączyłaby skwer przy pomniku Czwórki Legionowej z otoczeniem WDK – wszystko to powodowało swoiste „zamknięcie” działalności „wudeku” we wnętrzach budynku. Nawet duży wewnętrzny dziedziniec robi dość surowe wrażenie i jest rzadko wykorzystywany. Tymczasem aż prosi się, by okolice Wojewódzkiego Domu Kultury mogły stać się areną wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, trochę na kształt tego, co od kilku lat dzieje się na kieleckim Placu Artystów – też kiedyś zaniedbanym, a dziś urastającym do rangi jednego z bardziej „żywych” zakątków miasta.

Inwestycja, architektonicznie porządkująca otoczenie Wojewódzkiego Domu Kultury, jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego. Projekt „Rewitalizacja miasta Kielce – przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion-Ogród” w ramach Działania 6.1 RPO „Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu”, realizować będą miasto Kielce i WDK. Ze środków Unii Europejskiej, przyznanych decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, pochodzić będzie 60 proc. budżetu, czyli blisko 10 mln zł. Pozostała część kosztów będzie pochodzić z budżetu gminy i budżetu województwa.
W sumie tzw. rewitalizacja ma objąć prawie 4 hektary terenu. Wśród poszczególnych zadań projektu można wymienić m. in. przebudowę terenu przed głównym wejściem WDK, przebudowę dziedzińca zewnętrznego i dziedzińca wewnętrznego, a także „otwarcie komunikacyjne” otoczenia „wudeku”. To ostatnie przedsięwzięcie zakłada połączenie ulic Krakowskiej z Wojska Polskiego z przecięciem ul. Ściegiennego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, a także – jak to zapisano w projekcie – „zmianę układu funkcjonalno-przestrzennego Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”.
Efektem prac ma być stworzenie jednej, optycznie i wizualnie wyodrębnionej przestrzeni, która łączyłaby Wojewódzki Dom Kultury z okolicami pomnika Czynu Legionowego.
- Liczymy na to, że odnowienie i przebudowa otoczenia WDK przyczyni się do tego, że zarówno odbywające się tam uroczystości patriotyczne zyskają lepszą oprawę, jak i „życie codzienne” tego miejsca będzie ciekawsze, bardziej dostosowane do potrzeb mieszkańców i turystów, odwiedzających Kielce - mówi marszałek woj. świętokrzyskiego, Adam Jarubas.
O tym, czy nadzieje marszałka się spełnią, przekonamy się już wkrótce; zakończenie prac przewidziane jest na drugą połowę 2012 roku.
 

Paweł Halicki: WDK jak Plac Artystów Powrót do listy artykułów