O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Pożytki unijne Pożytki unijne

Pierwszy dzień maja w 2004 roku był dla nas, Polaków, szczególną datą – wstępowaliśmy do Unii Europejskiej. Z nadziejami, marzeniami, ale i z niepokojem przed nieznanym. W tym roku pierwszego maja świętowaliśmy 10-lecie naszego członkostwa. Jak Kielce na tym zyskały? Z prezydentem WOJCIECHEM LUBAWSKIM rozmawia Paweł Treger.

– Nasza obecność w UE przypadła na Pańskie trzy kadencje, od 2002 roku nieprzerwanie kieruje Pan miastem. Spróbujmy podsumować ten czas…

– Dzięki unijnym środkom w Kielcach udało się przeprowadzić inwestycje warte w sumie 5 mld zł. W ciągu tych 10 lat wybudowaliśmy wiele obiektów, poprawiliśmy warunki komunikacyjne naszego miasta – bez pieniędzy unijnych stać byłoby nas na wydanie około miliarda. Powstały nowe drogi, m.in. węzły Żytnia i Żelazna, ul. Krakowska. Jednym z największych przedsięwzięć były budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego i Targów Kielce. Przebudowaliśmy obiekty sportu i kultury: stadion, Halę Legionów, amfiteatr Kadzielnia, Wzgórze Zamkowe, siedzibę BWA czy Centrum Geoedukacji. Wciąż rewitalizowane jest zabytkowe śródmieście. Budowa m.in. węzłów drogowych zdecydowanie poprawiły przejezdność centrum i poprzez budowę dwujezdniowych wyjazdów z miasta – możliwość wygodnego podróżowania poza Kielce.

– Rozwija się również komunikacja publiczna. Projekt „Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” został w maju jednym z 10 zwycięskich projektów w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2014.

– Konkurs Top Inwestycje Komunalne 2014 to inicjatywa Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz redakcji Portalusamorządowego.pl, mająca na celu wskazanie – wśród inwestycji komunalnych z całego kraju – najlepszych praktyk i sukcesów osiągniętych dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom. Realizowany od 2009 roku projekt „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” to największy projekt Miasta Kielce współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 oraz jeden z bardziej zaawansowanych projektów na obszarze Polski Wschodniej. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 355 mln zł. Dzięki niemu wybudowano i przebudowano w Kielcach ponad 5 km dróg, powstały 4 pętle autobusowe i 14 zatok. Mieszkańcy Kielc korzystają z 40 nowoczesnych i bezpiecznych autobusów, które obsługują 13 nowych linii autobusowych. W ciągu całego roku autobusy przejeżdżają po ulicach Kielc prawie 2,5 mln km, przewożąc ponad 5 mln pasażerów.

– Panie Prezydencie, co w sferze gospodarki uważa Pan za największe osiągnięcie minionego 10-lecia?

– Z punktu widzenia gospodarczego ważną rolę odgrywa Kielecki Park Technologiczny, który również powstał dzięki wielomilionowemu wsparciu unijnemu. Swoją siedzibę ma tutaj prawie sto przedsiębiorstw, w których pracuje około siedmiuset osób. Park powstał trzy lata temu. Na jego wybudowanie uzyskaliśmy środki z unijnego programu Rozwoju Polski Wschodniej – to 80 milionów złotych. Stworzono centrum technologiczne i inkubator dla firm. Wsparcie z Unii Europejskiej udało się zdobyć również w ubiegłym roku; za ponad 90 milionów złotych powstaną trzy nowe hale produkcyjne i zespół inkubatorów technologicznych. Znajdzie w nim miejsce kolejnych 70 firm. To szansa przede wszystkim dla młodych ludzi, głównie tych, którzy mają coś do powiedzenia w nowych technologiach – ponad 70 proc. KPT stanowią firmy sektora IT. Kielecki Park Technologiczny to innowacyjne środowisko biznesowe, funkcjonujące w obrębie nowoczesnej infrastruktury. Park pomaga w rozpoczęciu działalności gospodarczej i stawianiu pierwszych kroków w biznesie, a firmom już istniejącym sprzyja w dynamicznym rozwoju. Wsparcie realizowane jest w zakresie trzech najważniejszych obszarów działalności: wynajmu nieruchomości, usług biznesowych i usług rozwojowych. KPT oferuje elastyczne warunki najmu, nowoczesne i przyjazne otoczenie, opiekę naukową i biznesową, doradztwo i szkolenia, ułatwienie współpracy z kooperantami, zwiększenie korzyści dzięki efektowi synergii, transfer technologii. W ramach parku funkcjonują dwie strefy: Inkubator Technologiczny, będący kompleksowym i profesjonalnym wsparciem dla nowych firm oraz Centrum Technologiczne przeznaczone dla inwestorów krajowych oraz zagranicznych, którzy swój rozwój opierają o innowacyjne rozwiązania technologiczne w zakresie produkcji i usług.

– Zastrzyk finansowy pieniędzy z UE dostały też Targi Kielce.

– Dziś targi mają siedem hal, nowoczesne terminale wejściowe, wielopoziomowy parking oraz centrum konferencyjne. Rocznie sprzedają 200 tys. metrów powierzchni wystawienniczej. Targi Kielce to trzeci ośrodek wystawienniczy w Europie Środkowo-Wschodniej i jeden z dwóch liderów targowych w Polsce. To 90 tys. m kw. powierzchni wystawienniczej, w tym 36 tys. w siedmiu pawilonach wystawienniczych z nowoczesną infrastrukturą. Targi Kielce to rocznie ponad 210 tys. zwiedzających i gości z 56 krajów i blisko 6,5 tys. wystawców. W kalendarzu Targów Kielce jest ponad 70 wydarzeń – targów, wystaw, konferencji, seminariów i koncertów; aby uzupełnić ofertę w sierpniu 2013 roku oddano do użytku nowoczesne Centrum Kongresowe na 1000 osób, jesienią nowy zachodni terminal wejściowy, wcześniej wielopoziomowy parking na pół tysiąca aut.

– W ciągu ostatnich 10 lat, zmienił się także rynek pracy, na którym punkt ciężkości wyraźnie przesunął się z produkcji na usługi. W maju 2004 r. stopa bezrobocia w Kielcach wynosiła 16,1 proc. Po prawie dziesięciu latach spadła do ok. 11 proc. Jaką rolę w tym odegrały centra outsourcingu, które ulokowały się w Kielcach?

– Centra outsourcingu specjalizują się zwłaszcza w dziedzinach finansów i księgowości, IT, badań i rozwoju, szeroko pojętej obsłudze klienta (np. call center), zarządzaniu zasobami ludzkimi i usługach finansowych. Szeroki zakres usług, a zwłaszcza outsourcingu procesów biznesowych, to jeden z priorytetów dalszego rozwoju miasta. W Kielcach rozwój inwestycyjny w branże usługowe determinują walory przyrodnicze; niemal 1/3 powierzchni miasta stanowią rezerwaty przyrody i parki. Warto podkreślić, iż na przestrzeni minionych lat, nie naruszyliśmy ani nie zmniejszyliśmy powierzchni terenów chronionych. Jednocześnie Kielce ze swoją ofertą inwestycyjną, usługami kompetentnych urzędników i zapleczem kadrowym, kształcącym się w tutejszych 11 uczelniach, sytuują się w gronie najatrakcyjniejszych lokalizacji dla sektora BPO. Dość powiedzieć, że na przygotowanie infrastruktury na potrzeby tych inwestycji w ostatnich latach przeznaczyliśmy ok. 4 mld złotych, oczywiście przy wydatnym zaangażowaniu dotacji unijnych. Dziś Kielce oferują ok. 45 tys. m kw. powierzchni biurowej, a w najbliższym czasie liczba ta zostanie podwojona. Kielce, obok Lublina, mają największy udział w tej branży w Polsce Wschodniej. W samych tylko Kielcach działa 20 firm tego sektora, dając zatrudnienie ok. dwóm tysiącom osób. Trzy lata temu podjęliśmy decyzję, że musimy nadal promować miasto wśród inwestorów branży BPO. Uczestniczymy w targach branżowych i misjach gospodarczych, budujemy przyjazny klimat dla biznesu, realizujemy projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”; najintensywniej rozwijającym się sektorem są nowoczesne usługi outsourcingowe – jest to branża wysokiej szansy z uwagi na dostęp do wykształconych kadr, zwłaszcza w tak pożądanych przez pracodawców kierunkach, jak ekonomia, informatyka, filologia angielska, niemiecka i rosyjska, a także języki orientalne. Konkurencyjne w Kielcach są również koszty pracy, bogata oferta terenów inwestycyjnych i nieruchomości oferowanych potencjalnym inwestorom przez miasto i kieleckie przedsiębiorstwa. W działaniach mających na celu pozyskanie inwestorów, pomocna jest specjalnie przygotowana strona internetowa, na której odbywa się interaktywna komunikacja z inwestorami, połączona z miejskim geoportalem Kielce (www.gis.kielce.eu).

– Dziękuję za rozmowę.

Pożytki unijne Powrót do listy artykułów