O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Pół wieku za nami Pół wieku za nami

Rozmawiamy z JM Rektorem prof. dr. hab. inż. STANISŁAWEM ADAMCZAKIEM, dr. h.c. – w przededniu obchodów 50-lecia Politechniki Świętokrzyskiej.

– Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 odbyła się w szczególnym dla Uczelni momencie. Jubileusz jest dobrą okazją do podsumować i snuciem planów na przyszłość. Panie Rektorze, Politechnika Świętokrzyska dziś, to…

…Znakomicie zlokalizowany kampus, z obiektami gruntownie wyremontowanymi i nowymi, jak budynek Energis czy Główna Aula Wykładowa. 73 laboratoria zostały wyposażone w urządzenia pomiarowe i produkcyjne na światowym poziomie, co tworzy komfortowe warunki pracy i nauki. Rośnie poziom kształcenia na pięciu wydziałach, o czym świadczy między innymi siedem uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych i trzy uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Kształcenie studentów odbywa się na 18. kierunkach studiów, obejmujących cały obszar wiedzy technicznej, potrzebnej dla osiągnięcia postępu cywilizacyjnego. Niektóre specjalności inżynierskie – technologie laserowe i plazmowe, technika uzbrojenia, konserwacja obiektów zabytkowych, transport w oparciu o mobilne laboratoria – mają charakter unikatowy. Bogata oferta edukacyjna, a także intensywne działania promocyjne sprawiły, że liczba studentów, uczących się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, urosła do dziesięciu tysięcy. Szansę na rozwój stworzyły fundusze unijne i nasza Uczelnia z tej szansy w pełni skorzystała.

– Uczelnia ma niebagatelne znaczenie w rozwoju regionu…

– Jest kuźnią kadr nie tylko dla przemysłu, ale i dla administracji różnych szczebli. W ciągu 50 lat jej mury opuściło wielu absolwentów. Jest bardzo prawdopodobne, że jeszcze w tym roku akademickim zostanie to udokumentowane w postaci wręczenia dyplomu o numerze 40 tysięcy. Wiele przedsiębiorstw zostało założonych lub jest zarządzanych przez naszych wychowanków. Z satysfakcją odnotowujemy ich sukcesy. W prestiżowym plebiscycie Człowiek 25-lecia Regionu Świętokrzyskiego, organizowanym przez dziennik „Echo Dnia”, wyróżnionych zostało aż dziewięciu absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej, wśród nich zwycięzca – jeden z najskuteczniejszych polskich przedsiębiorców Michał Sołowow. To najlepsza rekomendacja dla Uczelni.

– Jak będziemy obchodzić 50. rocznicę Uczelni?

– Punktem kulminacyjnym będzie uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Świętokrzyskiej, 3 czerwca 2015 roku w obecności rektorów uczelni technicznych z kraju i zagranicy oraz przedstawicieli władz regionu, Kielc i Sandomierza. Towarzyszyć mu będą wizyty w miejscach szczególnie ważnych dla historii i tradycji Uczelni: w klasztorze benedyktynów przechowującym Relikwie Drzewa Krzyża Świętego oraz w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach – siedzibie pierwszej uczelni technicznej na ziemiach polskich. Zaplanowaliśmy także liczne imprezy towarzyszące dla pracowników, studentów i absolwentów. Wśród nich między innymi, Jubileuszowe Juwenalia, Zjazd Absolwentów i uroczysty koncert w Filharmonii Świętokrzyskiej. Ukażą się również jubileuszowe publikacje. Ponieważ zgromadziliśmy wiele dokumentów źródłowych i pamiątek, w gmachu Rektoratu otworzymy muzeum. Oprócz ekspozycji stałej będą się w nim pojawiać wystawy czasowe – następne pokolenia otrzymają bogaty materiał na kolejne jubileusze.

– Porozmawiajmy o planach na najbliższe lata…

– Cały czas myślimy o wzbogacaniu oferty dydaktycznej, chociaż każdy nowy kierunek wymaga nakładów finansowych. Decyzje podejmujemy ostrożnie i racjonalnie, uzależniając je od potrzeb rynku pracy. Powołaliśmy niedawno kierunek geodezja i kartografia, w tym roku pierwszy raz prowadziliśmy nabór na wzornictwo przemysłowe. Rodzi się szansa utworzenia kierunku geologia inżynierska. Uniwersytet Warszawski buduje koło Chęcin Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej. W związku z tym powstał pomysł, by we współpracy z Uniwersytetem i mającym dobrą renomę Świętokrzyskim Oddziałem Państwowego Instytutu Geologicznego wreszcie kształcić w tej specjalności. Przecież Góry Świętokrzyskie są mekką geologów z całego świata, bo jak na dłoni widać tu historię Ziemi sięgającą milionów lat. Z drugiej strony to zagłębie surowców dla przemysłu materiałów budowlanych. Kształcenie inżynierów geologów będzie więc wyjściem naprzeciw zapotrzebowaniu gospodarki. Wierzę w powodzenie tego projektu, ponieważ Uniwersytet Warszawski podszedł do niego z entuzjazmem.

– Dziękuję za rozmowę.

Justyna Żukowska

 

Pół wieku za nami Powrót do listy artykułów