O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Kielce -miasto przyjazne Kielce -miasto przyjazne

Kielce mają opinię miasta przyjaznego mieszkańcom; dobrze rozwinięta komunikacja, atrakcyjne miejsca do wypoczynku, szeroka oferta kulturalna. Miasto staje się coraz ładniejsze, „klimatyczne”. A ponadto w Kielcach szeroko prowadzona jest akcja szczepień finansowanych przez miasto, powstają mieszkania socjalne, duże rodziny mają łatwiej.
O tej stronie wizerunku Kielc z prezydentem WOJCIECHEM LUBAWSKIM rozmawia Paweł Treger

 

Od czego zaczął Pan tworzenie miasta przyjaznego mieszkańcom?

Kiedy obejmowałem funkcję prezydenta Kielc – miałem absolutną świadomość, że to nie inwestowanie w fabryki (bo u nas nie ma terenów na ich budowę), a inwestowanie w rozwój usług przyczyni się do poprawy kondycji miasta. Z czasem zostały zdefiniowane te obszary i zadania, które przyczyniły się (i w dalszym ciągu są siłą napędową) rozwoju – to Targi Kielce, Kielecki Park Technologiczny, Wzgórze Zamkowe z Institute of Design Kielce, kompleksowe rozwiązanie układu komunikacyjnego w mieście, rozwój publicznego transportu miejskiego, dbałości o środowisko, pomoc najuboższym czy inwestowanie w poprawę standardu życia mieszkańców.

Panie Prezydencie, co udało się do tej pory zrealizować?

Dzięki unijnym środkom udało się przeprowadzić inwestycje warte w sumie 5 mld zł. W ciągu tych lat wybudowaliśmy wiele obiektów, poprawiliśmy warunki komunikacyjne naszegomiasta. Powstały nowe drogi, m.in.węzły Żytnia i Żelazna, ul. Krakowska. Jednym z największych przedsięwzięć były budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego i Targów Kielce. Przebudowaliśmy obiekty sportu i kultury: stadion, Halę Legionów, amfieatr Kadzielnia, Wzgórze Zamkowe, siedzibę Biura Wystaw Artystycznych czy Centrum Geoedukacji, rozwinęła się nowoczesna komunikacja miejska. Wciąż rewitalizowane jest zabytkowe śródmieście. Budowa m.in. węzłów drogowych zdecydowanie poprawiła przejezdność centrum i poprzez budowę dwujezdniowych wyjazdów z miasta – możliwość wygodnego podróżowania poza Kielce. W ciągu ostatnich lat zmienił się także rynek pracy, na którym punkt ciężkości wyraźnie przesunął się z produkcji na usługi. W maju 2004 r. stopa bezrobocia w Kielcach wynosiła 16,1 proc., w 2014 roku spadła do 9,8 proc. Uczestniczymy w targach branżowych i misjach gospodarczych, budujemy przyjazny klimat dla biznesu, realizujemy projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”; najintensywniej rozwijającym się sektorem są nowoczesne usługi outsourcingowe. W Kielcach swoje siedziby lokują fimy z sektora najnowocześniejszych technologii informatycznych.

Jakie działania są prowadzone w dziedzinie ochrony środowiska?

Po dokończeniu realizacji projektu unijnego z perspektywy 2007 – 2014 „Ochrona wód podziemnych Kielc” wykonamy dwa dalsze projekty, po których nasze miasto będzie uzbrojone w kanalizację i wodociąg w ponad 95 proc. W 2016 roku rozpocznie działanie Fabryka Utylizacji Śmieci w Promniku, co spowoduje, że przestaniemy lokować odpady komunalne na wysypiskach. W ciągu tej kadencji w ramach oszczędności energii przewiduję termomodernizację 32 obiektów użyteczności publicznej, w tym szkół i przedszkoli. Ponad 50 proc. lamp ulicznych zostanie wymienionych na nowoczesne, oszczędne rozwiązania; prowadzony jest też program ochrony powietrza poprzez dopłaty do wymiany pieców centralnego ogrzewania z węglowych na zasilane paliwem ekologicznym.

Proszę powiedzieć o planach związanych z budową nowych mieszkań dla kielczan.

Planujemy rozpoczęcia realizacji osiedla Dąbrowa II, co zmusza do uzbrojenia terenu w główne ciągi komunikacyjne i główne ciągi mediów. Przygotujemy do realizacji duży obszar pod budownictwo wielorodzinne na Malikowie. Za pośrednictwem TBS-u będziemy systematycznie zaspakajać potrzeby mieszkaniowe kielczan. Doświadczenia ostatnich lat potwierdzają taką potrzebę i ogromne zainteresowanie takim rozwiązaniem. Dla seniorów, będziemy kontynuowali program „Złotej Jesieni”. W lutym oddaliśmy do użytku kolejny blok dla seniorów przy ulicy Kazimierza Wielkiego, to już trzecia inwestycja miasta Kielce, zrealizowana w ramach projektu „Złota jesień”. Jego celem jest zapewnienie mieszkania osobom starszym, które dotychczas żyły w bardzo złych warunkach. Mieszkania o powierzchni od 30 do prawie 34 metrów kwadratowych otrzymało 28 osób, w tym pięć małżeństw. Zainteresowanie taką formą pomocy jest ogromne, dlatego w przyszłości planujemy następne tego typu inwestycje. Budynek został sfinansowany z budżetu miasta, jest przystosowany dla potrzeb osób starszych. Seniorzy, w razie potrzeby, mogą liczyć na pomoc pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który będzie pełnił całodobowy dyżur, w lokalu administracyjnym, znajdującym się na parterze.

Czy miasto będzie kontynuować program budowy mieszkań socjalnych?

Tak, tym roku przy ulicy Tartacznej zostanie zbudowanych osiem lokali jednopokojowych z węzłem sanitarnym, każdy o powierzchni około 33 metrów kwadratowych. MZB oczekuje obecnie na uzyskanie pozwolenia na budowę. Potem ogłosi przetarg. Miasto zabezpieczyło w budżecie milion złotych na ten cel, ale będzie się starać o 30% dofinansowania inwestycji z funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Wnioski będą składane w marcu. Ta budowa jest fazie przygotowań, za to przy ulicy Hutniczej pod koniec maja oddanych zostanie 20 dwu, trzy i czteropokojowych mieszkań, o powierzchni od 30 do 56 metrów kwadratowych, każde z wyjściem na mały ogródek, także budowanych na zlecenie gminy. Komisja mieszkaniowa już wytypowała 20 rodzin z listy oczekujących. Są wśród nich rodziny wielodzietne, matki samotnie wychowujące chore dzieci, osoby w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

A co z doraźną pomocą dla najuboższych?

Musimy nadal utrzymywać wysoki poziom wsparcia dla tych, którzy nie radzą sobie w tych trudnych czasach. Regularnie ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie korzysta 18 tysięcy osób. Rocznie na pomoc najuboższym przeznacza niemal 200 milionów złotych. Z tej puli wypłacane są zasiłki, utrzymywane noclegownie, świetlice i schronisko. W ciągu mojego sprawowania funkcji prezydenta Kielc powstało ponad 40 placówek wspierających najbardziej potrzebujących; są to kluby młodzieżowe, osiedlowe, ośrodki wsparcia niepełnosprawnych, chorych. Przez najbliższą kadencję obiecuję utrzymywać je. Nadal będziemy wspierać instytucję Rodziny Zastępczej, co w Kielcach wydaje się być prowadzone wzorowo. Przez ostatnią dekadę zlikwidowaliśmy kilka domów dziecka, zostawiając jeden, a te dzieci, które były sierotami, dzisiaj mają nowe rodziny. Będziemy też wspierać rodziny wielodzietne po przez Kartę Dużej Rodziny, w Kielcach wydano ich już blisko cztery tysiące, a liczba instytucji i firm, które oferują ulgi ciągle rośnie.

Kielce są miastem wyróżniającym się, jeśli chodzi o realizację programu szczepień refundowanych przez Urząd Miasta.

Programy profilaktyki zdrowotnej są realizowane przez samorząd od kilku lat: od 2006 r. dotyczące zakażeń pneumokokami, od 2008 r. – meningokokami, a od 2013 r. – wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. W budżecie Kielc na 2015 rok zarezerwowano na ten cel 2 mln 580 tys. zł, w tym 300 tys. – na szczepienia przeciw grypie, które adresowane są do osób od 55. roku życia. W ramach tego programu 1600 mieszkających w Kielcach dzieci będzie można w 2015 r. bezpłatnie zaszczepić przeciw pneumokokom, meningokokom oraz wirusowi HPV. Dzięki realizowanemu przedsięwzięciu, odnotowano znaczny spadek zachorowań. Szczepienia będą wykonywane w 28. przychodniach w mieście, na mocy umów, zawartych pomiędzy ich właścicielami, a samorządem. Sczepienia nie są obowiązkowe. W przypadku pneumokoków szczepimy 100 proc. dzieci mieszkających w Kielcach. Także wszystkie dzieci pomiędzy 16 a 18 miesiącem życia są szczepione przeciw meningokokom. Z kolei w grupie nastolatków poddawanym tym szczepieniom, w ostatnich latach zaszczepione było około 75 proc. Przeciwko wirusowi HPV będą z kolei szczepione dziewczęta urodzone w 2003 r. i te z rocznika 2002, które nie otrzymały jeszcze szczepionki. Z tego programu korzysta około 60 proc. osób. Wyniki badań, przeprowadzonych przez lekarzy na dzieciach poddanych w Kielcach nieobowiązkowym szczepieniom wskazują na spadek zachorowań m.in. na zakażenia pneumokokowe. Badano wymazy z nosów i gardeł dzieci zaszczepionych w 2006 i 2007 r. Od 2008 r w kieleckim Szpitaliku Dziecięcym nie znalazło się żadne dziecko z miasta, chorujące na zapalenie płuc albo zapalenie ucha środkowego spowodowane przez pniu mokoki. Zauważono także zjawisko tzw. odporności środowiskowej – choruje mniej dorosłych – dziadków, mieszkających z zaszczepionymi dziećmi. Rocznie w Kielcach szczepieniom przeciwko pneumokokom poddawanych jest ok. 1600 dzieci, przeciw meningokokom – trzy tysiące, a w związku z profiaktyką wirusa HPV – 500 dziewcząt. W Kielcach od 2006 r. prowadzony jest też program bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla osób powyżej 55 r. życia – realizowany w poszczególnych latach między wrześniem, a marcem. Program cieszy się dużą popularnością mieszkańcu – w obecnie realizowanej edycji, od września ub. r. zaszczepiło się ok. 10 tys. osób.

Dziękuję za rozmowę

Kielce -miasto przyjazne Powrót do listy artykułów