O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

50 lat Politechniki 50 lat Politechniki

Mija pół wieku działalności Politechniki Świętokrzyskiej, ale jej rodowód sięga Szkoły Akademiczno-Górniczej, założonej w Kielcach w 1816 roku przez Stanisława Staszica. Takie korzenie zobowiązują. Okrągły jubileusz to dobra okazja na podsumowania z jednej strony, ale też na refleksję: jak Politechnika Świętokrzyska rozpoczyna swoje następne półwiecze? Rozmawiamy z prof. dr. hab. inż. Stanisławem Adamczakiem, rektorem Uczelni.

W ciągu ostatnich lat nasza Uczelnia zmieniła się bardzo mocno; między innymi środki unijne zdynamizowały znacznie jej rozwój. Powstało wiele nowych obiektów na miarę 21 wieku, jak budynek Energis czy Główna Aula Wykładowa; 73 laboratoria zostały wyposażone w urządzenia pomiarowe i produkcyjne na światowym poziomie. Starsze obiekty zostały gruntownie wyremontowane i zmodernizowane. W efekcie Uczelnia zapewnia komfortowe warunki pracy i nauki. Rośnie poziom kształcenia na pięciu wydziałach, o czym świadczy między innymi siedem uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych i trzy uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Kształcenie studentów odbywa się na osiemnastu kierunkach studiów, obejmujących cały obszar wiedzy technicznej, potrzebnej dla osiągnięcia postępu cywilizacyjnego. Niektóre specjalności inżynierskie – technologie laserowe i plazmowe, technika uzbrojenia, konserwacja obiektów zabytkowych, transport w oparciu o mobilne laboratoria – są unikatowe. To wszystko sprawia, że niż nam nie grozi. Oczywiście, przyczyniają się do tego również nasze działania promocyjne oraz to, że gospodarka wymusza nieco zmianę postaw młodych ludzi: humaniści mają większe problemy z odnalezieniem się na rynku pracy.

Czy są w historii Uczelni momenty istotne, przełomowe? Czy możemy je przywołać?

Oczywiście, że są takie momenty. Po pierwsze – idea powołania w regionie wyższej szkoły technicznej, która pojawiła się w drugiej połowie XX wieku. Na przełomie lat 50. i 60. zorganizowano w Kielcach punkt konsultacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej. Wykładowcom obu uczelni, z prof. Zbigniewem Engelem na czele, zawdzięczamy przygotowanie fundamentów pod Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską, powołaną 3 czerwca 1965 roku. Owe fundamenty to nie tylko działania organizacyjne, ale także opracowanie koncepcji i dokumentacji budowy kampusu na terenach, które wówczas znajdowały się poza centrum miasta. Kolejny etap rozwoju to zasługa naukowców z Politechniki Warszawskiej z prof. Henrykiem Frąckiewiczem, który był drugim rektorem Uczelni. Rozwój dydaktyczny pozwolił na utworzenie studiów magisterskich, zdobycie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych oraz przekształcenie w 1974 roku w Politechnikę Świętokrzyską. Nazwa ta jest trwałym symbolem związku naszej Uczelni z regionem, jego historią i tradycją, sięgającą początku chrześcijaństwa w Polsce.
Dziś Politechnika jest regionalnym liderem w liczbie składanych i realizowanych projektów unijnych dofinansowanych przez Regionalny Program Operacyjny 2007-2013. Realizuje nie tylko projekty infrastrukturalne, ale także sięgała po środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – w zakresie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw czy podnoszenia atrakcyjności kierunków technicznych.

Przed nami nowa perspektywa unijna, ale też początek następnego półwiecza… Czy możemy pomówić o planach?

Tych najbliższych – tak. Politechnika chce pozostać liderem także w nowej perspektywie. Optymalnie wykorzystaliśmy pierwszą transzę środków unijnych. Mamy doskonale zorganizowaną infrastrukturę badawczą, która na pewno będzie wykorzystana i tworzy olbrzymią szansę do tego, by we wszystkich programach operacyjnych, które są planowane również aplikować, głównie w zakresie kontynuacji rozwoju dydaktyki. Będziemy się starali utrzymać liczbę studentów, co nie będzie łatwe, a przede wszystkim wykorzystać tą infrastrukturę do tego, by rozwijać badania, prace naukowo-badawcze, głównie na rzecz podmiotów gospodarczych. Cały czas jesteśmy otwarci na rynek pracy, reagujemy tu w sposób błyskawiczny.

Dziękuję za rozmowę.
 

50 lat Politechniki Powrót do listy artykułów