O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Siły napędowe Kielc Siły napędowe Kielc

Siły napędowe Kielc

Z Prezydentem Kielc, WOJCIECHEM LUBAWSKIM – o planach, dokonaniach i podróży do Chin rozmawia Paweł Treger.

Panie Prezydencie, Pańska czwarta kadencja w toku – to prawdopodobnie ostatni już okres, kiedy Kielce otrzymają duże środki unijne na rozwój. Jakie będą główne kierunki ich wykorzystania w perspektywie 2015-2020 ?

– Kiedy po raz pierwszy obejmowałem funkcję prezydenta Kielc – miałem świadomość, że to nie inwestowanie w fabryki (bo u nas nie ma terenów na ich budowę), a inwestowanie w rozwój usług przyczyni się do poprawy kondycji miasta. Z czasem zostały zdefiniowane te obszary i zadania, które przyczyniły się (i w dalszym ciągu są siłą napędową) rozwoju miasta – to przede wszystkim Targi Kielce, Kielecki Park Technologiczny, Wzgórze Zamkowe z Institute of Design Kielce, kompleksowe rozwiązanie układu komunikacyjnego w mieście, rozwój publicznego transportu miejskiego, dbałość o środowisko, pomoc najuboższym czy inwestowanie w poprawę standardu życia mieszkańców. Moim priorytetem na lata 2015- 2020 będzie, przede wszystkim, kontynuacja prac nad dalszym rozwojem układu komunikacyjnego miasta poprzez budowę i rozbudowę następujących ciągów: dwujezdniowa ulica Witosa, dwujezdniowa Zagnańska, dwujezdniowa Radomska z dwupoziomowym węzłem Masłów, połączenie Olszewskiego z Witosa oraz remont ulic i ich budowa w dzielnicach peryferyjnych. Czyli dalsze modernizowanie układu komunikacyjnego, tworzenie połączeń komunikacyjnych pomiędzy drogami o znaczeniu krajowym i wojewódzkim oraz drogami dojazdowymi do miasta, które pozwolą ominąć jego centrum, a także skomunikowanie między sobą dzielnic miasta. Parkingi będą istotnym elementem polityki komunikacyjnej i ważnym instrumentem polityki przestrzennej miasta. W planach jest budowa parkingów wielopoziomowych na osiedlach, mamy wstępnie przygotowanych osiem lokalizacji; są gotowe wizualizacje i koncepcyjne projekty tych inwestycji. Jednym z projektów planowanych do zrealizowania w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej 2014-20 jest zakup 20 sztuk autobusów niskopodłogowych o długości minimum 18 m, zasilanych gazem CNG. Planujemy też utworzenie kolejnych bus-pasów oraz budowę dwóch nowych pętli autobusowych („Częstochowska” i „Zagórze”) i budowę nowoczesnych wiat przystankowych na terenie miasta. Innym planowanym zadaniem jest montaż Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem – na podstawie informacji rozkładowych oraz bieżącej pozycji wszystkich autobusów, w powiązaniu z informacjami o sytuacji na węzłowych skrzyżowaniach, wprowadzona byłaby „zielona fala” dla autobusów komunikacji miejskiej. System sterowałby sygnalizacją świetlną na wybranych skrzyżowaniach – poprawiając bezpieczeństwo ruchu, skracając czas przejazdu i obniżając koszt funkcjonowania transportu publicznego. Planujemy też przeprowadzenie w najbliższych latach kompleksowych badań ruchu. Niewykluczone, że ich efektem będzie radykalne przemodelowanie siatki połączeń ZTM Kielce. W ramach oszczędności energii przewidujemy termomodernizację 32 obiektów użyteczności publicznej, w tym szkół i przedszkoli. Ponad 50 proc. lamp ulicznych zostanie wymienionych na nowoczesne, oszczędne rozwiązania. Planujemy też adaptację budynków przy ulicy Zamkowej na potrzeby Teatru Kubuś oraz budowę obiektów kubaturowych dla Ogrodu Botanicznego.

Panie Prezydencie, co jeszcze będzie ważne dla Kielc w najbliższych pięciu latach?
– Bardzo ważny będzie też dalszy rozwój Kieleckiego Parku Technologicznego. Będziemy pracować nad procesem umiędzynarodowienia i rozszerzeniem działalności KPT, a ambicją naszą jest, by przy pomocy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Politechniki Świętokrzyskiej był to największy i najlepszy Park Technologiczny w naszym kraju. Już dziś ponad 70 proc. KPT stanowią firmy sektora IT. Kielecki Park Technologiczny to innowacyjne środowisko biznesowe, funkcjonujące w obrębie nowoczesnej infrastruktury. W ramach Parku funkcjonują dwie strefy: Inkubator Technologiczny, będący kompleksowym i profesjonalnym wsparciem dla nowych firm oraz Centrum Technologiczne przeznaczone dla inwestorów krajowych oraz zagranicznych, którzy swój rozwój opierają o innowacyjne rozwiązania technologiczne w zakresie produkcji i usług. W ramach KPT odbudujemy szkolnictwo zawodowe przez wybudowanie i wyposażenie w najnowszy sprzęt Kieleckiego Centrum Kształcenie Praktycznego. Będziemy przygotowywać młodych ludzi do zawodów poszukiwanych na rynku pracy.

Co, w ciągu minionych 12 lat piastowania przez Pana funkcji prezydenta, zostało zrobione?
– Dzięki unijnym środkom udało się przeprowadzić inwestycje warte w sumie 5 mld zł. W ciągu tych lat wybudowaliśmy wiele obiektów, poprawiliśmy warunki komunikacyjne naszego miasta. Powstały nowe drogi, m.in. węzły Żytnia i Żelazna, ul. Krakowska. Jednym z największych przedsięwzięć były budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego i Targów Kielce. Targi Kielce to obecnie trzeci ośrodek wystawienniczy w Europie Środkowo-Wschodniej i jeden z dwóch liderów targowych w Polsce. Dotychczasowa działalność KPT spowodowała rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy – ma tam swoją siedzibę kilkadziesiąt firm; duża ich część (około 60, 70 procent) to są firmy IT, czyli firmy informatyczne, wprowadzające najnowsze technologie. Budowa Kieleckiego Parku Technologicznego to jedna z najważniejszych, i z pewnością najlepiej zrealizowanych inwestycji w regionie. Możemy powiedzieć, że to były bardzo dobrze wydane pieniądze unijne. Przebudowaliśmy też obiekty sportu i kultury: stadion, Halę Legionów, amfiteatr Kadzielnia, Wzgórze Zamkowe, siedzibę Biura Wystaw Artystycznych czy Centrum Geoedukacji, rozwinęła się nowoczesna komunikacja miejska. Wciąż rewitalizowane jest zabytkowe śródmieście. Budowa m.in. węzłów drogowych zdecydowanie poprawiła przejezdność centrum i poprzez budowę dwujezdniowych wyjazdów z miasta – możliwość wygodnego podróżowania poza Kielce. W ciągu ostatnich lat zmienił się także rynek pracy, na którym punkt ciężkości wyraźnie przesunął się z produkcji na usługi. W maju 2004 r. stopa bezrobocia w Kielcach wynosiła 16,1 proc., w 2014 roku spadła do 9,8 proc. Kielce przez ostatnie lata dobrze absorbowały środki unijne, a to dlatego, że mądrze przygotowywaliśmy wnioski o dofinansowanie przedstawianych przez nas projektów, czego dowodem może być nadal zyskująca na atrakcyjności infrastruktura Kielc. Z przeprowadzonych badań i analiz wynika, że Kielce ze względu na swój potencjał inwestycyjny i intelektualny kreują wizerunek miasta skutecznie konkurującego z innymi subregionami i ośrodkami miejskimi.

W kwietniu, delegacja z Kielc z Panem Prezydentem, przebywała w Chinach…
– W ciągu ostatnich lat nawiązaliśmy kontakty z wieloma firmami chińskimi.
Naszym najważniejszym partnerem w Chinach jest Yuyao, dynamicznie rozwijająca się, 800-tysięczna aglomeracja położona na wschodnim wybrzeżu, niedaleko Szanghaju, w prowincji Zheijang – z którym umowę o partnerstwie podpisaliśmy we wrześniu 2013 roku. Z wizytą w Kielcach przebywał w lutym ubiegłego roku ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce Xu Jian. Gość z Chin odwiedził między innymi Targi Kielce i Kielecki Park Technologiczny. Powiedział, że współpraca na poziomie regionalnym jest bardzo ważnym elementem w relacjach pomiędzy dwoma państwami i podkreślił, że Kielce odgrywają tu istotną rolę. To dla nas ważny kierunek, bo chińska gospodarka jest bardzo dynamiczna. Kielce są z pewnością jednym z tych polskich miast, które robi najwięcej, by uszczknąć coś z ogromnego tortu chińskiej gospodarki. Są już pierwsze efekty tej współpracy! To chociażby udział przedsiębiorców z Chin w imprezach wystawienniczych Targów Kielce. Nasza kwietniowa wizyta była bardzo efektywna, mieliśmy kilkanaście spotkań, których efekty będą widoczne bardzo szybko. Nie mogę na razie zdradzić wszystkich szczegółów, bo obowiązuje mnie tajemnica handlowa. Mogę powiedzieć, że jedno ze spotkań dotyczyło wspólnej z Chińczykami organizacji w Kielcach imprezy targowej „targów oponiarskich”. Zacieśniliśmy też współpracę z Z- Parkiem, największym parkiem technologicznym w Chinach. Instytucja jest częścią strefy Zhongguancun, która jest zaawansowaną bazą naukowo-badawczą, strefa jest nazywana „chińską Doliną Krzemową” i skupia ponad 23 tysiące firm, których obrót wynosi 500 miliardów dolarów. Mam nadzieję, że część inwestycji zlokalizowanych w pekińskim parku będzie mogła niebawem funkcjonować także w Kielcach. Liczymy także na dostęp do wiedzy i nowych technologii, ponieważ tam funkcjonują firmy wykorzystujące najnowsze rozwiązania na świecie Ale głównym celem naszej wizyty był design i współpraca z Chińczykami przy organizacji OFF Fashion, imprezy, która jest obecnie największą tego typu imprezą w Polsce, a przy udziale firm i projektantów z Chin (reprezentujących najwyższy światowy poziom) którzy zadeklarowali w niej swój udział ma szansę stać się jednym z wiodących modowych pokazów w Europie.

Dziękuję za rozmowę.

Paweł Treger
 

Siły napędowe Kielc Powrót do listy artykułów