O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Chóry zaśpiewały na święto Politechniki Świętokrzyskiej Chóry zaśpiewały na święto Politechniki Świętokrzyskiej

Chóry zaśpiewały na święto Politechniki Świętokrzyskiej

W tym roku minęło pół wieku działalności Politechniki Świętokrzyskiej, ale jej rodowód sięga Szkoły Akademiczno-Górniczej, założonej w Kielcach w 1816 roku przez Stanisława Staszica.

Dziś Uczelnia zapewnia komfortowe warunki pracy. Rośnie poziom na pięciu wydziałach, o czym świadczy między innymi siedem uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych i trzy uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Kształcenie studentów odbywa się na dziewiętnastu kierunkach studiów, obejmujących cały obszar wiedzy technicznej, potrzebnej dla osiągnięcia postępu cywilizacyjnego. Niektóre specjalności inżynierskie – technologie laserowe i plazmowe, technika uzbrojenia, konserwacja obiektów zabytkowych, transport w oparciu o mobilne laboratoria – są unikatowe.

W maju w gmachu Politechniki Świętokrzyskiej odbyło się wspólne posiedzenie Senatu Politechniki Świętokrzyskiej oraz Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które zainaugurowało obchody jubileuszu 50-lecia tej Uczelni. W czerwcu odbyło się uroczyste posiedzenie senatu. W auli zasiedli rektorzy prawie wszystkich uczelni technicznych w Polsce, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, studenci i absolwenci. Przed budynkiem uczelni odsłonięto także pomnik Stanisława Staszica.

W niedzielę, 5 lipca, sześć chórów akademickich, które zakwalifikowało się do II Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2015” wystąpiło w Koncercie Galowym. Tegoroczny Przegląd wpisał się w obchody 50-lecia Politechniki Świętokrzyskiej. II Ogólnopolski Przegląd Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2015” zorganizowany został z inicjatywy Rektora Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Stanisława Adamczaka, dr. h.c. Podczas Koncertu każdy z chórów – uczestników Przeglądu – wykonał po dwa utwory sakralne, a na zakończenie połączone siły wszystkich w łącznej liczbie ponad 200 osób, zaśpiewały wspólnie „Jubilate Deo” Wolfganga Amadeusa Mozarta, Psalm LXXVII „Pana ja wzywać będę, dokądem żywy” Mikołaja Gomółki i Laudate Dominum – Giuseppe Ottavio Pitoniego. Wspólnym śpiewem dyrygowali: Małgorzata Banasińska-Barszcz, Karol Hilla i Mariusz Mróz, a mury wspaniałego kościoła aż drżały od mocnych i pięknych głosów akademickich chórzystów.

Zanim jednak rozpoczął się Koncert, Komisarz Przeglądu, a zarazem jego konferansjer Jarosław Bukowski, ogłosił werdykt wypracowany przez Jurorów podczas Koncertu Inauguracyjnego, który miał miejsce w piątek, 3 lipca, w Sali Koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach. Jury w składzie: prof. UMFC dr hab. Sławek A. Wróblewski, dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, wieloletni dyrygent Opery Narodowej, dyrygent gościnny Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie; prof. Elżbieta Krzemińska, kierownik Zakładu Dyrygentury UMCS w Lublinie, dyrygent Akademickiego Chóru Politechniki Lubelskiej i Chóru Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie oraz Małgorzata Banasińska-Barszcz, wykładowca akademicki na Politechnice Świętokrzyskiej, dyrygent Akademickiego Chóru Politechniki Świętokrzyskiej, wieloletni dyrygent Chóru Filharmonii Świętokrzyskiej. Jurorzy podkreślili bardzo wysoki i wyrównany poziom występujących chórów i postanowili przyznać następujące nagrody: I nagrodę oraz nagrodę Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie prof. Ryszarda Zimaka dla Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją Mariusza Mroza.
Ex eaquo II nagrodę oraz nagrodę Wojewody Świętokrzyskiego Bożentyny Pałki-Koruby dla Chóru Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej pod dyrekcja Justyny Szeli-Adamskiej. II nagrodę oraz nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa dla Chóru Akademickiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pod dyrekcją Bernarda Mendlika. III nagrodę oraz nagrodę Prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego dla Chóru Akademii Morskiej w Gdyni pod dyrekcją Karola Hilla. Wyróżnienie oraz nagrodę Rektora Politechniki Świętokrzyskiej prof. Stanisława Adamczaka dla Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej pod dyrekcją Ludmiły Zawadzkiej. Wyróżnienie oraz nagrodę Superiora Klasztoru na Św. Krzyżu, ojca Zygfryda Wiechy dla Chóru Uniwersytetu Szczecińskiego pod dyrekcją Tadeusza Buczkowskiego.
Wszyscy uczestnicy Przeglądu chwalili doskonałą organizację wydarzenia i wspaniałą rodzinną atmosferę, jaka panowała podczas trzech dni spędzonych w Kielcach, Jędrzejowie, Starachowicach i na Świętym Krzyżu. Politechnika Świętokrzyska jako organizator Przeglądu zapewniła uczestnikom nie tylko zakwaterowanie w swoich akademikach i wyżywienie, ale także bogaty program towarzyszący. Chórzyści wzięli udział w warsztatach, dali koncerty w Starachowickim Centrum Kultury i Centrum Kultury w Jędrzejowie, pod opieką przewodników świętokrzyskich nocą zwiedzili Kielce, a także zostali podjęci uroczystą kolacją przez z JM Rektora prof. Stanisława Adamczaka.

Justyna Żukowska

 

 

 

Chóry zaśpiewały na święto Politechniki Świętokrzyskiej Powrót do listy artykułów